Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Barok >

Tematy i gatunki literatury. Charakterystyczne dla baroku

Tematy i gatunki literatury. Charakterystyczne dla baroku.

Najtrudniejszym i wymagającym największego kunsztu gatunkiem poetyckim Baroku jest oczywiście sonet; składał się on z 4 zwrotek: pierwsze dwie były 4-wersowe i zawierały zwykle element opisowy; następne dwie były 3-wersowe i stanowiły podsumowanie lub filozoficzną kwintesencję utworu; Sonetu używali Szarzyński i Morsztyn;

Drugim gatunkiem była epopeja, a wykorzystał ją Potocki w "Wojnie chocimskiej";