Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

TRUDNOŚCI W UNIFIKACJI : OSIĄGNIĘCIA ODBUDOWY I INTEGRACJI PAŃSTWA

TRUDNOŚCI W UNIFIKACJI : OSIĄGNIĘCIA ODBUDOWY I INTEGRACJI PAŃSTWA Unifikacja to zespolenie, połączenie, wyrównanie, ujednolicenie 1. Straty i zniszczenia wojenne - straty ludzkie - 400 tyś osób zginęło ( żołnierzy ) - 100 tyś przy obronie granic - 300 – 400 tyś ludności cywilnej - zniszczenia w rolnictwie - 20 % ziemi leżało odłogiem, co 5 – te gospodarstwo - 90 % terytorium – działania wojenne - zniszczenia w przemyśle - tabor kolejowy zniszczony w 90 % - cały przemysł Górnego Śląska zniszczony - po wojnie ocalało 14 % przemysłu sprzed wojny 2. Sąsiedzi, ludność, mniejszości narodowe : - Rumunia, Łotwa – przychylne państwa - Granice sztuczne, długie, trudne do obrony - Ludność w 1921 – 27,2 mln; w 1939 – 35,1 mln = za granicą 7-8 mln Polaków - Mniejszości narodowe : Polacy 69%; Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Białorusini, inni 3. Trudności w zespoleniu - różnice narodowościowe - różnice w wyznawaniu religijnym - drastyczne różnice w rozwoju - zabór pruski – Wielkopolska – spichlerz gospodarczy Niemiec; Śląsk bardziej uprzemysłowiony - zabór rosyjski – funkcjonują okręgi przemysłowe - Galicja – zastój, bieda galicyjska - nierównomierny rozwój zaborów i różne funkcje przez nie pełnione - zlepek całkowicie odmiennych gospodarczo i cywilizacyjni regionów - brak środków inwestycyjnych - brak kadr oświatowych, technicznych, prawnych, administracyjnych, pochodzili z Galicji - brak doświadczeń, tradycji w kierowaniu własną gospodarką - brak rynku wewnętrznego - zerwanie dotychczasowych więzi ekonomicznych - różna waluta - odmienne systemy prawne 4. Postawa społeczeństwa polskiego - przekreślić mit, że Polska to państwo sezonowe - mobilizacja całego społeczeństwa czynnikiem łączącym, scalającym było wojsko polskie, które jednoczyło wszystkie warstwy społeczne, było skałą patriotyzmu - pierwsze osiągnięcia powojennego okresu - utworzenie rynku wewnętrznego i dostosowanie produkcji do jego potrzeb - odbudowa i zinterpretowanie sieci kolejowej - zrekonstruowanie gospodarki rolnej - rozpoczęto budowę portu i miasta Gdyni - rozwój floty handlowej - odbudowa oświaty - 7 II 1919 dekret naczelnika państwa o powszechnym obowiązku szkolnym w zakresie szkoły podstawowej - 40 % analfabetów - samorzutna akcja budowy szkół - tworzenie wyższych uczelni - KUL - Akademia Górnicza w Krakowie - Uniwersytet w Poznaniu - Uniwersytet wileński - SGGW w Warszawie - rozwój kultury - rozwój oświaty pozaszkolnej - Towarzystwo czytelni Ludowych – zabór pruski - Polska macierz Szkolna – zabór rosyjski - Towarzystwo Szkoły Ludowej – zabór austriacki - od 1921 tworzone są Uniwersytety robotnicze i Ludowe - powstają instytuty badawcze - powstają towarzystwa naukowego