Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - XX-lecie >

Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego...

Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego.


"Ludzie Bezdomni" to powieść epoki Młodej Polski; Żeromski prezentuje nam bezdomność na wielu płaszczyznach: poza bezpośrednim znaczeniem nie posiadania domu (na którą decyduje się Judym), pojawia się bezdomność moralno-ideowa charakteryzująca Joasię i Judyma (poświęcenie własnego szczęścia dla idei społecznej); także bezdomność materialna (mieszkanie w ruderach nie nadających się do określenia jako domy) oraz polegająca na braku ojczyzny (los emigrantów, będących wszędzie obcymi)

"Przedwiośnie" poza bezpośrednim pokazaniem ponurego kolorystycznie okresu roku, ma oczywiście wydźwięk symboliczny; jest to opisowe pokazanie sytuacji Polski, wyłaniającej się z mroków zimowej niewoli; mimo wielu problemów wewnętrznych, pora roku daje nadzieje na wiosenne odrodzenie;

"Wierna rzeka" jest opowieścią o powstaniu styczniowym; tytułowej rzece Łośnej, przepływającej obok wioski, do której schronił się powstaniec zostaje powierzone zadanie połączenia wątku miłosnego z historycznym: po pierwsze ma ochronić dokumentu rządu narodowego, będącego czymś w rodzaju testamentu powstania dla następnych pokoleń oraz staje się powiernicą Salomei po rozstaniu z ukochanym