Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Studium przypadku "New World" Gas Cooker Company - producent kuchenek gazowych

Studium przypadku "New World" Gas Cooker Company - producent kuchenek gazowych PRZED ZMIANĄ : Przedsiębiorstwo "New World" pod koniec lat 70-tych znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej. Sprzedaż kuchenek gazowych spadła do tak niskiego poziomu, że rozważano nawet możliwość zamknięcia przedsiębiorstwa. Stan ten nie pojawił się nagle, lecz był wynikiem narastających przez lata trudności i wielu złożonych przyczyn: 1. Produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo nie uległ zmianie przez ostatnie 30 lat. Była to wciąż ta sama wysoka, biała kuchenka gazowa, która niegdyś zastąpiła tradycyjną kuchenkę czarną. 2. Koszt produkcji kuchenki był bardzo wysoki. Było to ciężkie urządzenie wytwarzane, głównie ze stali "8", która jest ciężka i droga. 3. Proces produkcji w fabryce opierał się na indywidualnym montażu części dostarczanych do urządzenia. 4. Stosunki między pracownikami, a pracodawcą były bardzo złe, a morale wśród załogi bardzo niskie. W latach 70-tych miały miejsce strajki. Prowadzono rozmowy na temat podziału uprawnień poszczególnych organizacji związkowych, ale w istocie niskie morale wynikało z monotonii wykonywanej pracy lub przestojów w produkcji, zatem decyzje o strajkach podejmowano tu dość łatwo. 5. Wszystko to pogarszał ponadto wzrost dostaw kuchenek ze strony konkurencji zagranicznej, wykorzystującej fakt rozwoju rynku w następstwie wzrostu wydobycia taniego gazu z Morza Północnego. W roku 1990, kiedy firma była bliska bankructwa, główna spółka holdingowa przedstawiła nowego kierownika d/s marketingu, który podjął się próby wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie. Zmiany, jakie zaproponował on po przeprowadzeniu analizy przedsiębiorstwa, zostały zaakceptowane przez spółkę holdingową. Postawiono jednak warunek, że środki finansowe na ich przeprowadzenie będą dostarczone, o ile zostanie podpisana wiążąca umowa ze związkami zawodowymi. Umowa taka została podpisana, gdy związki zaaprobowały przedstawiony im program działań - w ten sposób środki zostały uruchomione. PO ZMIANIE : Pierwszą zmianą było zainstalowanie nowej zrobotyzowanej automatycznej linii montażowej, która poruszała się i budowała kuchenki dzięki zamontowanym z góry transporterom. Nowy automatyczny system malował kuchenki przy użyciu suchej farby, którą można było zmienić w ciągu zaledwie kilku minut. W tym samym czasie przeprowadzono badania rynku w celu określenia, jakiego typu kuchenki potrzebują potencjalni nabywcy: 1. Badanie rynku wykazało, że ludziom nie podobają się już wysokie, białe kuchenki, które dominują w kuchni. Kobiety nie spędzają już tyle czasu w kuchni, więc i kuchenka nie musi rzucać się w oczy. Ponadto nowoczesne urządzanie kuchni preferuje wzajemne dopasowanie wszystkich elementów wyposażenia w sposób tworzący jedną linię. 2. Nowy system produkcji pozwala na dobranie dowolnego koloru kuchenki w zależności o tego, czego sobie życzy rynek. Badania wskażą, jaki kolor będzie preferowany w każdym nadchodzącym sezonie. 3. Nowy system produkcji pozwala także na zmianę kształtu i rozmiaru kuchenek i dostosowywanie ich do zmian na rynku, do wyposażenia kuchni itp. 4. Obniżono koszty produkcji. Obok zmiany farby na mniej kosztowną i bardziej wydajną, kuchenki aktualnie wytwarza się ze stali "16", która jest tańsza i lżejsza oraz łatwiejsza w obróbce. 5. Większość ręcznych prac montażowych zastąpiono pracami o innym charakterze, jak nadzór, obsługa itp. Robotnicy pracują teraz ciężej, ale są lepiej opłacani i ogólnie bardziej zadowoleni z pracy i mają też świadomość swojego udziału w sukcesie firmy. 6. Przeprowadzone zmiany przyczyniły się do znacznego wzrostu sprzedaży kuchenek firmy "New World" i pozwalają jej aktualnie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku. Po zapoznaniu się z przypadkiem firmy "New World" odpowiedz na następujące pytania: 1. Co oznaczana orientacja produkcyjna firmy "New World" przed rokiem 1980? 2. Co doprowadziło do pogorszenia sytuacji firmy w tym okresie? 3. Jakie zmiany wprowadził nowy kierownik d/s marketingu? Zaproponuj własne zmiany. 4. W jaki sposób zmiany te odmieniły funkcjonowanie firmy? 5. Jak zmiany te wpłynęły na: konsumentów? podejście firmy do konsumentów? 6. Czym jest aktualnie marketing dla tego przedsiębiorstwa?