Wyszukiwarka:
Artykuły > Starożytność >

Starożytność daty

Daty p.n.e.


3/2tys-pojawia się kultura kretońska

2tys-z pn.przybywają greckie plemiona-Jonowie,Achajowie, Eolowie-i osiedlają się w pd.części płw.bałkańskiego-powstanie ośrodka kultury-Mykeny

2tys-próby i eksperymenty nad pismem-Syria,Fenicja,Palestyna

1400r-podbicie Krety przez Achajów

1200r-najazd Dorów doprowadził do upadku kultury mykeńskiej, przybyli z pn.części płw.

1000r-początki wytopu żelaza

9w-przyjęcie pisma alfabetycznego przez Greków

900r-początki państwa spartańskiego

11-9w-"ciemne wieki w dziejach Grecji"-epoka homerycka

750-550r-kolonizacja

8-6w-epoka archaiczna-najstarsza(wieki ciemne)

7-6w-rozwój poezji(liryki)

776r-pierwsze igrzyska olimpijskie

750r-powstają Iliada i Odyseja

5w-Herodot rozpoczoł opisywanie wojen Hellenów z Persami

5w-szczyt rozwoju dramatu Greckiego-teatry prymitywne

4w-nauczono się budować teatry kamienne

5-4w-epoka klasyczna-okres największego rozwoju

338-146-okres hellenistyczny-Grecja pod panowaniem Macedonii

146r-Grecja staje się prowincją Rzymską

9-8w-w Sparcie panował Likurg

Ateny

11-10w-monarchia-słaba władza króla-duża rola archantów

10w-upadek monarchi-władza w rękach arystokracji,na czele państwa stoi 9 archantów którzy po zakończeniu urzędowania wchodzili do rady zwanej Aropag

621r-wprowadzenie praw Drakona-bardzo surowych

6-5w-wyworzenie ceramiki poza świat grecki

594r-reformy Solona-zniesienie niewoli za długii;rada 400, początki filozofii

561-510r-panowanie( tyrania ) Pizystratidzich

509r-reformyKleistenasa-zniesienie podziałów majątkowych, rada 500,zwiększenie uprawnień zgromadzenia ludowego

5w-ustawa na wniosek Peryklesa-opłacanie urzędów

5-4w-Ateny najwyższym ośrodkiem kultury

Wojny Grecko-Perskie

7w-powstanie Persji

6w-podboje Persów , niezadowolenie Greków

5w-wojny Grecko-Perskie

500r-powstanie przeciw Persom w Milecie

490r-bitwa pod Maratonem

480r-bitwy w Wąwozie Termopilskim i przy Salaminie

479r-bitwa pod Platejami

479r-zawiązanie sojuszu Aten,polis wyspiarskich i Azji Mniej.

448r-pokój podpisany w Suzie przez Kaliasa

431-404r-na czele państwa Perykles ; wojna peloponeska

404r-koniec wojny peloponeskiej,przegrana Aten

399r-śmierć Sokratesa

359-336r-panowanie Filipa 2

338r-bitwa pod Cheroneją

334r-początek wypraw Aleksandra-11lat

334r-bitwa nad rzeką Granikos,niedaleko Hellespontu

333r-pod Issos,koło Eufratu-pd-wsch.kraniec Azji Mniejszej

331r-pod Gaugamelą

330r-ostateczna klęska wojsk Perskich,śmierć króla perskiego

323r-śmierć 30-letniego Aleksandra

Filozofia

6w-początek filozofii w Jonni(Azja Mniejsza)

6w-Tales(woda) i Anaksymenes(powietrze) z Milet

6-5w-Heroklit z Efezu(ogień)

5w-Demokryt z Abdery -twórca teorii atomistycznej

5w-pojawienie się sofistów

5w-wystąpienie Sokratesa przeciw relatywizmowi

Sztuka

8-6w-okres archaiczny

5-4w-okres klasyczny

4-2w-okres hellenistyczny

6w-ewolucja rzeźby

5w-fascynacja rzeźbiarzy ludźmi w ruchu

4w-powstanie sztuki nie służącej bogom

W 6-4w nie było jeszcze portretu

7 cudów świata:

-Piramidy-3tys

-Wiszące ogrody królowej Serenamidy- 800r

-Świątynia Artemidy w Efezie -6w

-Posąg Zeusa (Fidiasza)-5w

-Kolos Rodyjski-bóg słońca Helios na Rodes-3w

-Grobowiec króla Menzolesa 4-3w

-Latarnia morska z Faros-3w