Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Sonet

Sonet

 

• Liryka •

 

Jeden z gatunków lirycznych składający się z czternastu wersów, podzielonych na dwie strofy czterowersowe (o narracyjnym

charakterze) i dwie trzywersowe (filozoficzno-refleksyjne). W Polsce pierwszymi poetami, którzy uprawiali sonet, byli Jan

Kochanowski i Mikołaj Sęp Szarzyński. Ogromne znaczenie zdobył sonet w liryce romantycznej, nagminnie był uprawiany przez

poetów Młodej Polski.