Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Barok >

"Skąpiec" Moliera jako komedia charakterów

"Skąpiec" Moliera jako komedia charakterów.

Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp. Pisarz konstruował te postacie w ten sposób, że miały one cechy indywidualne, a jednocześnie stawały się typem uosabiającym jakąś główną cechę.

Jan Molier napisał 31 komedii, większość z nich to komedie charakteru, czyli w każdym utworze autor rozważa jedną wadę ludzką, np. skąpstwa. Autor napisał dramat na podstawie "Garnka" Planta.

Przejawy skąpstwa Harpagona:

obarczenie Anzelma kosztami ślubu córki
odmówienie posagu córce
posądzenie służących o kradzież
pozwolenie synowi na ślub z Marianną w zamian za odzyskanie szkatułki.
zdenerwowanie spowodowane plotkami o jego skąpstwie
znajdowanie pretekstów aby nie wypłacić służbie pieniędzy.
obawa o szkatułkę zakopaną w ogrodzie
korzystanie z usług Frozyny bez zapłaty
skąpienie potraw i pieniędzy na ucztę
utrzymanie służby tylko dla prestiżu
służący spełnia rolę stangreta i kucharza
rozkaz aresztowania całego miasta po kradzieży pieniędzy.
ogromna rozpacz po utracie szkatułki
niedożywienie zwierząt
lichwiarstwo skąpstwo wobec dzieci
gaszenie niepotrzebnych świec
pieniądze traktował jako dar boży