Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Scharakteryzuj rolę i zadania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Scharakteryzuj rolę i zadania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Spełnia ona bardzo ważne funkcje w zakresie modernizacji procesów wytwórczych w rolnictwie, przetwórstwie rolno spożywczym i rozwoju tzw. małej przedsiębiorczości w rejonach wiejskich, co zwiększa także min. liczbę miejsc pracy poza rolnictwem. Wyróżnić tu należy : stosowanie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych tzw. kredyty preferencyjne udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń częściowe finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury gospodarczej na terenach wiejskich dofinansowanie działalności oświatowej na wsi, związanej z nauką zawodu, zmianą kwalifikacji, doradztwem rolniczym. W realizacji wymienionych przedsięwzięć Agencja współpracuje z ponad 30 bankami, Przy czym w tych usługach największy jest udział banków spółdzielczych, zrzeszonych w Banku Gospodarki Żywnościowej.