Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

SPRZEDAŻ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I AKCESORII

SPRZEDAŻ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I AKCESORII Spis Treści. I. Stan i status prawny firmy . II. Wiarygodność firmy. III. Okazje strategiczne. IV. Wymagane środki. V. Wymagane przychody pieniężne. VI. Wskaźniki określające stan finansowy firmy VII. Oczekiwane rezultaty i korzyści. I. Stan i status prawny firmy . 1. Nazwa firmy : 2. Adres : 3. Struktura organizacyjna. Dyrektor Generalny Dyrektor ds.Sprzedaży Sprzedawcy 4. Przedmiotem działania firmy będzie sprzedaż przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych m.in.: • telefonów komórkowych pracujących w systemie GSM 900 ,IDEA1800,GPS ; • zestawów głośno mówiących montowanych w pojazdach ; • dodatkowych anten odbiorczych poprawiających odbiór nadawanych sygnałów ; • oprogramowania ułatwiającego przesyłanie danych komputerowych przy użyciu aparatów komórkowych; 5. Wielkość zatrudnienia. • dyrektor generalny ; • dyrektor ds. sprzedaży ; • księgowa; • 2 sprzedawców ; • 1 sprzątaczka ; 6. Kierownictwo firmy . Przemysław Krupa- Dyrektor generalny firmy ,główny członek zarządu ; Funkcje : koordynacja poprawnego funkcjonowania firmy; Wojciech Twardy Dyrektor ds.sprzedaży; Funkcje : wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży ,szkolenia pracowników ; 7.Status prawny firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem firmy jest jedna osoba :Przemysław Krupa. 8. Istota biznesu . Firma osiągnie zysk finansowy pochodzący ze sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych opierający się na założeniu, że ceny sprzedaży są większe od cen zakupu tychże urządzeń u producentów. 9. Historia biznesu. Pierwsze prace naukowe na temat radiokomunikacji ruchomej pojawiły się już w latach 40-tych. Jednakże aż do połowy lat siedemdziesiątych jedynymi praktycznie istniejącymi systemami łączności bezprzewodowej dla indywidualnych odbiorców były system przywoławczy i system dyspozytorski . W 1976 r. w Nowym Jorku działał już pierwszy system komórkowy lecz liczba zarejestrowanych w nim abonentów wynosiła 500. Zasadniczy przełom przyniosły lata 80-te , kiedy to do użytku wprowadzono analogowe systemy telefonii komórkowej. W najbardziej rozwiniętych krajach świata na 100 mieszkańców pięciu posiadało telefon komórkowy. W latach 80-tych rozpoczęto prace nad nowym ulepszonym systemem. Był to cyfrowy system GSM. Od początku lat 90-tych liczba abonentów gwałtownie wzrasta :we wrześniu 1993 r. 1 milion abonentów, w1994 4 miliony. W 1996 istnieje już 60 systemów GSM Branża telekomunikacyjną jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną techniki. Ciągłe zmiany w standardach sprzętowych, oferowanych usługach wymuszają ciągły ruch na rynku urządzeń telekomunikacyjnych. Urządzenie, które było nowatorskim rozwiązaniem technicznym jeszcze rok temu dzisiaj jest stosowane powszechnie lub jest już niewystarczające. Zestawienie kilku ważniejszych wydarzeń w historii branży sprzedaży telefonów komórkowych. Data Wydarzenie 1982 czerwiec Powstanie zespołu roboczego Groupe Speciale Mobile (GSM) Wstępna rezerwacja dwóch przedziałów częstotliwości w paśmie 900 MHz 1986 Przydział dwóch przedziałów częstotliwości w paśmie 900 MHz do wyłącznego użytku dla GSM 1987 wrzesień Podpisanie porozumienia przyszłych operatorów GSM Memorandum of Understanding (MoU) 1989 Przekazanie prac standaryzacyjnych do European Telekomunikations Standards Institute (ETSI) 1990 Ogłoszenie pierwszej fazy specyfikacji systemu 1991 październik Pokaz pierwszego pilotażowego systemu GSM na targach TELECOM’91 w Genewie 1992 Uruchomienie pierwszego komercyjnego systemu GSM 1992 czerwiec Pierwsza międzynarodowa umowa o wymianie abonentów 1992 Pierwszy operator spoza Europy (Australia ) podpisuje MoU 1993 wrzesień Liczba operatorów wzrasta do 45,łączna liczba abonentów wzrasta do miliona . Uruchomienie w Wielkiej Brytanii pierwszego systemu DCS 1800 1994 60 systemów Gsm ,z ponad czterema milionami użytkowników 1997 W Polsce trzech operatorów EraGsm ,PlusGsm ,IdeaCentertel II. Wiarygodność firmy. Bardzo szybko rozwijająca się branża telekomunikacyjna wymaga szybkiego dostosowywania się firmy do zmiennych trendów rozwojowych branży. Techniczne ulepszanie aparatów telefonii komórkowej powoduje ciągłe zmiany w oferowanych produktach - nowinka techniczna, która jeszcze rok temu była czymś zupełnie nowym, dzisiaj jest uważana jako wyposażenie standardowe. Tak więc konieczna jest ciągła kontrola rynku i poszukiwanie nowości technicznych przez firmę ( poszukiwanie aparatów z dodatkowymi funkcjami ułatwiającymi obsługę lub zwiększającymi ilość usług, zwiększenie żywotności baterii ). W 1998 roku zacznie działać pierwszy komórkowy system łączności satelitarnej IRIDIUM. Nie będzie on stanowił konkurencji w początkowym okresie działania z istniejącym systemem GSM z powodu wysokich kosztów użytkowania. Jednak w przyszłości koszty te mogą zostać zmniejszone, co spowoduje poprawienie dostępności systemu przez "normalnych" użytkowników. Wtedy konieczne będzie wprowadzenie do sprzedaży artykułów systemu IRIDIUM (aparatów komórkowych, akcesoriów do aparatów). Branża telefonii komórkowej jest w Polsce rzeczą stosunkowo nową. Liczba posiadaczy telefonów komórkowych ciągle szybko wzrasta; szacuje się, że obecna ilość osób posiadających aparat komórkowy w Warszawie wynosi 0,5 mln.. Zakładając, że liczba mieszkańców Warszawy wynosi 4 mln, można powiedzieć, że rynek nie nasycił się, jest ciągłe zapotrzebowanie na aparaty komórkowe. Pomimo tego, że w niedalekiej przyszłości liczba abonentów sieci komórkowych ustali się na pewnym poziomie, zapotrzebowanie na telefony komórkowe będzie się utrzymywało na stałym poziomie ze względu na krótki czas życia tych produktów na rynku ( klienci zmieniają stare i przestarzałe konstrukcje na nowe ). Na terenie Warszawy jest wiele konkurencyjnych punktów sprzedaży lecz w większości są to salony oferujące mały asortyment. Przy dużej różnorodności asortymentu naszej firmy i dobrej lokalizacji możliwe jest szybkie dostanie się na rynek. Analiza rynkowa. Obecnie na rynku znajduje się trzech operatorów sieci komórkowych: • CENTERTEL; • ERA-GSM; • PLUS-GSM. Jako pierwszy na polski rynek telefonii komórkowej wkroczył Centertel z systemem NMT-450. Liczba posiadaczy aparatów tego systemu ustaliła się na stałym poziomie. Sieć tego systemu jest najbardziej rozbudowana pozwalająca na porozumiewanie się na 98% powierzchni Polski. Jest to jednak system przestarzały nie mający możliwości rozwoju (jest to system analogowy). System Gsm, który pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno nie ma podanych wyżej wad. Jest to system w pełni cyfrowy dający wiele nowych możliwości. Koncesje systemu Gsm przyznano dwóm operatorom :Era-Gsm, Plus-Gsm ( pracują one na częstotliwości 900 MHz). Operatorzy ci nie mają jeszcze tak rozbudowanej sieci jak system NMT-450 -( powierzchnia Polski obejmowana przez każdy z nich wynosi 60% ). Ostatnio przyznano koncesję trzeciemu operatorowi systemu Gsm -Centertelowi (Idea-Centertel). Zasięg tego operatora ogranicza się jednak tylko do obszarów większych miast (wynika to z większej częstotliwości pracy urządzeń wynoszącej 1800 Mhz) i nie stanowi konkurencji dla Plus-Gsm i Era-Gsm na obszarach słabo zaludnionych. Zdecydowanie największą popularnością wśród klientów cieszy się Plus-Gsm i Era-Gsm, a więc także aparaty systemu Gsm-900. Obserwuje się największą sprzedaż tego rodzaju aparatów. Przewiduje się, że sprzedaż podanego wyżej rodzaju aparatów będzie się utrzymała na wysokim poziomie przez najbliższe 2 lata. Ma na to wpływ ciągle zwiększający się zasięg operatorów. Na terenach nie objętych działaniem operatorów Gsm lub na terenach gdzie odbiór sygnału komórkowego jest słaby są potencjalni klienci, którzy chcieliby kupić aparaty komórkowe. Szczególnie jest to widoczne na terenach wiejskich gdzie jedyną możliwością komunikowania się jest właśnie telefon komórkowy (na takich mało zaludnionych terenach jest bardzo słabo rozwinięta sieć telefonii stacjonarnej Telekomunikacji Polskiej S.A ). Jest więc to dla nich okazja do szybkiego zdobycia możliwości porozumiewania się na odległość. Można prognozować, że ta grupa klientów będzie stale się powiększać. Wzrost dynamiki rozwoju naszej gospodarki, a w szczególności zwiększenie liczby prywatnych firm, zwiększeni "pogoni" za pieniądzem powoduje, że musimy być ciągle dobrze poinformowani powoduje, że używanie telefonu komórkowego staje się bardzo potrzebne, nieraz wręcz nieodzowne. Jest już rzeczą powszechną że, właściciele firm wyposażają swoich pracowników w telefony komórkowe by móc skontaktować się z nimi w każdej chwili. Częste podróże, przebywanie poza domem także powoduje potrzebę możliwości kontaktu z bliskimi. Preferowane cechy aparatu komórkowego przez klientów decydujące o wyborze konkretnego modelu aparatu : • niska cena; • długa żywotność baterii bez ponownego ładowania; • małe wymiary; • mała waga; • możliwość przesyłania danych; • dodatkowe funkcje takie jak wyświetlanie daty, godziny, przypominanie o umówionych spotkaniach; • czytelny układ wyświetlania; • łatwość obsługi. Obserwujemy pewne prawidłowości rządzące wielkością sprzedaży w ciągu roku, a mianowicie wzrost liczby klientów w okresie przedświątecznym (wzrasta popularność kupowania telefonów komórkowych jako prezentów gwiazdkowych), pod koniec roku kalendarzowego i na początku miesiąca (jest to okres wypłat wynagrodzeń za pracę). Pod koniec roku kalendarzowego przewiduje się wejście nowego, rewolucyjnego systemu łączności bezprzewodowej. Jest nim satelitarny system: Global Positioning System w skrócie GPS otwierający zupełnie nowe możliwości dla abonenta. Wprowadzenie tego systemu nie spowoduje wyraźnego spadku klientów systemu Gsm ze względu na początkowo wysokie koszty użytkowania. Jednak w niedalekiej przyszłości koszty mogą stać się porównywalne do kosztów użytkowania systemu Gsm. Część klientów może zrezygnować z kupna aparatu Gsm. Konieczne wtedy będzie dokonanie poważnej zmiany w oferowanych do sprzedaży produktach. III. Okazje strategiczne. Klientami firmy są osoby potrzebujące stałego kontaktu telefonicznego. Mogą to być zarówno osoby prowadzące własne firmy, które muszą ciągle kontrolować własną działalność ,osoby często przebywające poza domem np. w wyjazdach służbowych, jak i osoby które ze względu na zamieszkiwanie na terenach podmiejskich mają tylko tą możliwość komunikacji. Klienci ci potrzebują urządzeń posiadających w miarę prostą obsługę, urządzeń o jak najprostszej eksploatacji. Preferowane są tu telefony o możliwie długim czasie życia baterii, odpowiedniej mocy umożliwiającej komfort użytkowania, czytelnym układzie wyświetlacza, posiadające funkcje ułatwiające komunikację z użytkownikiem. Klienci posiadający już telefon komórkowy będą chcieli zmienić go w przyszłości na lepszy, dokupić dodatkowe pomocnicze urządzenia zewnętrzne. Przyszłych klientów będzie można podzielić na dwie grupy: tych którzy kupują telefony po atrakcyjnych, promocyjnych cenach i tych dla których cena jest mniej znacząca- wolą oni zapłacić więcej ale mieć wysokiej klasy sprzęt który zapewni im większą niezawodność działania Strategie biznesu. Strategia rynkowa. W przypadku zmniejszenia udziału firmy na rynku sprzedaży należy podjąć kroki w kierunku wzmocnienia tej pozycji. Są to: • zwiększenie liczby różnych rodzajów oferowanego asortymentu tak by klient miał możliwość dopasowania swoich żądań do aktualnego asortymentu ; wiąże to się z poszukiwaniem nowych rozwiązań technologicznych; nawiązaniem kontaktów z nowymi producentami sprzętu; • obniżenie cen produktów za pomocą akcji promocyjnych ; • zwiększenie obszaru działania akcji reklamowej np.: w radiu, czasopismach, telewizji; • zwiększona analiza cen u konkurenta a w efekcie wyważona obniżka cen produktów kosztem redukcji wynagrodzeń dla pracowników, stopą zysków Przykładowo na podstawie badań rynkowych oceniono wzrost sprzedaży produktów spowodowany obniżką cen dla kwietnia 1999 r.: Procentowa obniżka cen Wzrost liczby klientów Dochód ze sprzedaży po zmianach cen Wzrost dochodu ze sprzedaży 3% 10% 31495,5 2048,49 5% 20% 33468 3138,10 • poszukiwanie nowych rynków zbytu w przedsiębiorstwach państwowych takich jak. Strategia ekonomiczna. W przypadku niemożności osiągnięcia przez firmę oczekiwanej stopy zysków, firma podejmie działania w kierunku zmiany oferowanych usług takich jak : • oprócz sprzedaży urządzeń telefonicznych firma zapewni serwis sprzedanych artykułów; wiąże się to z dodatkowymi kosztami na dodatkowe zatrudnienie, wyposażenie stanowisk serwisowych; dodatkowej sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych stacjonarnych (kablowych) takich jak telefony, faxy, modemy. IV. Wymagane środki. Środki finansowe: Środki własne- 50 tys. zł.; Kredyt bankowy-50 tys. zł.. Potencjał ludzki: Zatrudnienie- 6 osób ; Kwalifikacje: -sprzedawcy: wykształcenie średnie, znajomość j. angielskiego i obsługi komputera ; -dyrekcja: wykształcenie wyższe techniczne ,znajomość j. angielskiego i obsługi komputera. Środki rzeczowe: -majątek trwały - 19973 + 11976 + 35000 = 66949 zł; -majątek obrotowy - 23520,62 ;. V. Wymagane przychody pieniężne. 1.Koszty 1.1. Koszty związane z rejestracją firmy. Koszt Wartość [zł ] Obsługa prawna 1200 Opłata skarbowa 1400 Rejestracja sądowa 600 Otwarcie rachunku bankowego 200 Razem 3400 1.2.Koszty zatrudnienia. 1.3. Narzut . Zatrudniana osoba Liczba osób Płaca zł. Narzut zł. (48.13 %) Płaca+ narzut Dyrektor generalny 1 2500 1203,25 3703,25 Dyrektor ds. sprzedaży 1 2300 1106,99 3406,99 Księgowa 1 1800 866,34 2666,34 Sprzedawca 2 2*2000=4000 1880 5925,2 Sprzątaczka 1 800 385,04 1185,04 Razem : 6 11400 5441,62 16886,82 1.4. Koszt związany z wynajmem lokalu. Dla wynajmowanej powierzchni użytkowej = 50 m2 ,miesięczna opłata za wynajem wynosi 2500 zł. 1.5. Koszt wyposażenia firmy. Rodzaj wyposażenia Liczba Koszt [zł.] Biurko 4 4*300=1200 Regał 5 5*400=2000 Krzesło 6 6*100=600 Fotel +kanapa 2+1 1000 Xero 1 2000 Drukarka 1 1200 Telefon 3 3*100=300 Komputer 2 2*3500=7000 Oprogramowanie 2 2*2000=4000 Oświetlenie regałów 7 7*30=210 Oświetlenie główne 3 3*40=120 Pióra ,długopisy 20 20*1,50=25 Papier + tusz do drukarek 3 + 2 3*20+2*80=220 Czajnik 1 80 Środki czystości 3 3*6=18 Razem: 19973 1.6. Miesięczny koszt eksploatacji obiektu . Rodzaj opłaty Koszt zł. Biurowe materiały eksploatacyjne (papier, tusz ,itp.) 100 Opłata za energię elektryczną 150 Opłata za telefon 200 Ochrona obiektu 500 Opłata za zużycie wody 30 Środki czystości 18 Razem: 998 1.8. Koszt eksploatacji samochodu . Koszt miesięczny [zł] Miesiąc I.99 -V.99 VI.99 VIII.99 VII.99;IX.99-XII.99 Paliwo (7 l/100km* 2000km) * *1,95zł=273 (7 l/100km* 2000km) * *1,95zł=273 273 273 Olej * 50 * * Płyn przeciwzamarzający * * 50 * Przegląd * 400 * * Razem 273 723 323 273 1.9. Koszty reklamy. Koszty te związane są z wykonaniem szyldów reklamowych w kwocie 100 zł ; montażem szyldów w kwocie 50 zł. , zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w kwocie 50 zł. Łączne koszty reklamy wynoszą 200 zł . Nr Nazwa il. sztuk cena jednostkowa suma 1 Szyld 2 50 100 2 Montaż 2 25 50 3 Ogłoszenia 20 2,5 50 Razem 200 1.10. Koszty związane ze spłatą kredytu. Kwota zaciąganego przez firmę kredytu -50000 zł. Kwota odsetek – 30% w skali roku -15000 zł. Kwota spłacana -65000 zł. Ilość rat /okres spłaty -24 / 2lata Rata miesięczna -2708 zł. 1.11.Całkowite koszty miesięczne. Firma założyła 10% wzrost kosztów w roku 2000 i w 2001.k 1.12. Prognozy całkowitych kosztów . Wydatki 1999 r. 2000 r. 2001 r. Rejestracja firmy 3400,00 * * Wynagrodzenie pracowników 136800,00 150480,00 165528 Narzut 65299,44 71829,38 79012,322 Wynajem lokalu 30000,00 33000,00 36300 Koszt wyposażenia firmy 19973,00 * * Koszt eksploatacji obiektu 11976,00 13173,60 14490,96 Zakup samochodu 35000,00 * * Koszt eksploatacji samochodu 3776,00 4153,60 4568,96 Reklama 800,00 880,00 968 Spłata kredytu 32496,00 32496,00 * Razem 339520,44 306012,58 300868,24 2.Przychody pieniężne 2.1 Rodzaj sprzedawanego asortymentu .Dochód jednostkowy ze sprzedaży Składniki wchodzące w skład ceny sprzedaży: • Koszt zakupu - KZ; • Koszt transportu - KT; • Koszt złożenia modułów produktu - KP; • Koszt sprzedaży - KS • Dochód ze sprzedaży - D; Cena sprzedaży= KZ + KT + KP + KS + D = KZ + 10%KZ + 5%KZ + 5%KZ + 15KZ = 35%KZ . . Rodzaj produktu Nazwa produktu Model Cena zakupu Cena sprzedaży Dochód u procenta zł. zł. ze sprzedaży GA 318 237,90 366,00 128,10 GA 628 590,79 908,90 318,12 ERICSSON GA 688 1014,25 1560,38 546,13 GF 768 1110,20 1708,00 597,80 GH 788 1451,19 2232,60 781,41 1610 237,90 366,00 128,10 2110 237,90 366,00 128,10 3110 675,64 1039,44 363,80 Telefon NOKIA 6110 1014,25 1560,38 546,13 komórkowy 8110 1183,16 1820,24 637,08 8110i 1268,01 1950,78 682,77 S6 138,78 213,50 74,73 S8 506,73 779,58 272,85 S3COM 675,64 1039,44 363,80 SIEMENS S4 POWER 929,40 1429,84 500,44 E10 PAKIET 452,01 695,40 243,39 S10 844,55 1299,30 454,76 S10 PAKIET 570,96 878,40 307,44 S10 ACTIVE 1149,85 1769,00 619,15 HC 400 237,90 366,00 128,10 HC 500 237,90 366,00 128,10 HC 800 277,55 427,00 149,45 ALCATEL HC 1000 277,55 427,00 149,45 ONE TOUCH C 506,73 779,58 272,85 ONE TOUCH P 697,05 1072,38 375,33 ONE TOUCH V 675,64 1039,44 363,80 7500 198,25 305,00 106,75 MOTOROLA 8400 237,90 366,00 128,10 8700 697,05 1072,38 375,33 FLARE 237,90 366,00 128,10 PANASONIC G 500 1099,10 1690,92 591,82 DIGA 138,78 213,50 74,73 FIZZ 549,55 845,46 295,91 PHILIPS SPARK 844,55 1299,30 454,76 TWIST 421,88 649,04 227,16 GENIE 1099,10 1690,92 591,82 DANCALL HP 2711 237,90 366,00 128,10 HP2731 237,90 366,00 128,10 Telefony z Alcatel One Touch C 158,60 244,00 85,40 promocji Nokia 5110 317,20 488,00 170,80 Karta Sim 416,33 640,50 224,18 Karta Tak-Tak 78,51 120,78 42,27 Kupon Tak-Tak 64,35 99,00 34,65 Aktywacja 39,65 61,00 21,35 Konektor antenowy 16,58 25,5 8,93 Ładowarka samochodowa 25,35 39 13,65 Futerał 25,35 39 13,65 Zestaw słuchawkowy 61,75 95 33,25 Zestaw głośno mówiący 373,75 575 201,25 Uchwyt mocujący 16,25 25 8,75 Antena stacjonarna 313,30 482 168,70 Antena stacjonarna 70,20 108 37,80 2.2. Prognozy dochodów pochodzących ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym. Asortyment został podzielony na trzy grupy cenowe: 1.0-500 zł; 2.500-1000 zł; 3.1000-3000 zł. Zakładając podany wyżej asortyment wyliczony został średni zysk ze sprzedaży asortymentu danej grupy. Są to odpowiednio : -dla grupy pierwszej : średni dochód ze sprzedaży= =108,85 zł; -dla grupy drugiej: 308,00 zł; -dla grupy trzeciej: 583,67 zł. Miesiąc Ilość sprzedanego asortymentu o cenach: Dochód ze sprzedaży Razem <500 zł 500-1000zł >1000 zł <500 zł 500-1000zł >1000 zł [zł] I.99 20 15 5 2171,00 4620,00 2918,35 9709,35 II.99 40 40 30 4342,00 12320,00 17510,10 34172,10 III.99 40 45 20 4342,00 13860,00 11673,40 29875,40 IV.99 30 50 20 3256,50 15400,00 11673,40 30329,90 V.99 45 50 25 4884,75 15400,00 14591,75 34876,50 VI.99 60 45 30 6513,00 13860,00 17510,10 37883,10 VII.99 25 50 30 2713,75 15400,00 17510,10 35623,85 VIII.99 35 45 30 3799,25 13860,00 17510,10 35169,35 IX.99 30 45 35 3256,50 13860,00 20428,45 37544,95 X.99 40 40 30 4342,00 12320,00 17510,10 34172,10 XI.99 30 50 30 3256,50 15400,00 17510,10 36166,60 XII.99 60 80 50 6513,00 24640,00 29183,50 60336,50 Razem 455 555 335 49390,25 170940 195529,45 415859,70 Prognozy dochodów pochodzących ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym przy zmianie poziomów cen -obniżka 5%. Na podstawie badań rynkowych firma uzyska wtedy 20 % wzrost liczby klientów. Miesiąc Ilość sprzedanego asortymentu Dochód ze sprzedaży Razem <500 zł 500-1000zł >1000 zł <500 zł 500-1000zł >1000 zł [zł] I.99 24 18 6 2400,00 5094,00 3222,00 10716,00 II.99 48 48 36 4800,00 13584,00 19332,00 37716,00 III.99 48 54 24 4800,00 15282,00 12888,00 32970,00 IV.99 36 60 24 3600,00 16980,00 12888,00 33468,00 V.99 54 60 30 5400,00 16980,00 16110,00 38490,00 VI.99 72 54 36 7200,00 15282,00 19332,00 41814,00 VII.99 30 60 36 3000,00 16980,00 19332,00 39312,00 VIII.99 42 54 36 4200,00 15282,00 19332,00 38814,00 IX.99 36 54 42 3600,00 15282,00 22554,00 41436,00 X.99 48 48 36 4800,00 13584,00 19332,00 37716,00 XI.99 36 60 36 3600,00 16980,00 19332,00 39912,00 XII.99 72 96 60 7200,00 27168,00 32220,00 66588,00 Razem 546 666 402 54600 188478 215874 458952,00 2.3. Prognoza zysków w ujęciu miesięcznym. Miesiąc Dochód ze Koszty Zysk sprzedaży [zł.] [zł.] brutto [zł.] I.99 9709,35 81893,62 -72184,27 II.99 34172,10 23520,62 10651,48 III.99 29875,40 23320,62 6554,78 IV.99 30329,90 23320,62 7009,28 V.99 34876,50 23320,62 11555,88 VI.99 37883,10 23970,62 13912,48 VII.99 35623,85 23320,62 12303,23 VIII.99 35169,35 23370,62 11798,73 IX.99 37544,95 23520,62 14024,33 X.99 34172,10 23320,62 10851,48 XI.99 36166,60 23320,62 12845,98 XII.99 60336,50 23320,62 37015,88 Razem 415859,70 339520,44 76339,26 2.4. Prognoza zysków w ujęciu rocznym. Rok Ilość sprzedanego asortymentu Dochód ze Zysk Podatek Zysk <500 zł 500-1000zł >1000 zł sprzedaży brutto dochodowy netto 1999 455 555 335 415859,70 76339,26 29008,92 47330,34 2000 478 583 352 480318,91 174306,32 66236,40 108069,92 2001 502 612 369 504334,85 203466,61 77317,31 126149,30 3.Plan podziału majątku firmy. Rok Zysk netto -20% na fundusz inwest. Zysk netto - podatek dywidendowy -20% Osoba 1999 37864,27 30291,42 Przemysław Krupa 2000 86455,94 69164,75 Przemysław Krupa 2001 100919,44 80735,55 Przemysław Krupa VI. Wskaźniki określające stan finansowy firmy. Wskaźniki obliczono dla 1999 r. • wskaźnik bieżącej płynności= = ; • stopa zwrotu kapitału= ; • współczynnik obsługi długów= =282. VII. Oczekiwane rezultaty i korzyści. Firma osiągnie zysk finansowy w pierwszym roku działalności. Będzie on relatywnie mniejszy do zysku osiągniętego przez firmę w następnych dwóch latach działalności- zakłada się wzrost zysku na przełomie pierwszego i drugiego roku działalności . Właściciel firmy otrzymuje całość zysków pochodzących z działalności firmy. Jest to w roku 1999 30291,42 zł, w 2000 r. 69164,75 zł, w 2001 r. 80735,55 zł. Działalność firmy przyczyni się do zwiększenia popularności telefonii komórkowej w Polsce. Firma poprzez kontakty z zagranicznymi producentami sprzętu telefonicznego pozna reguły rynków zachodnich.