Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

SPRAWA POLSKA W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

SPRAWA POLSKA W I WOJNIE ŚWIATOWEJ 1. Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego w czasie I wś - prorosyjska – Roman Dmowski - na państwa centralne – PPS Galicja - niepodległościowa – liczyć na własne siły – Józef Piłsudski - rewolucyjna – „niech się imperialiści wykrwawią, a na ich gruzach powstanie duże państwo” – PPS lewica, SDKPiL - germanofilska – liczyć na najsilniejsze państwo – Niemcy - Władysław Studnicki - trialistyczna – oparcie się o AustroWęgry i stworzenie wspólnej monarchii 2. Polski czyn zbrojny Polskie oddziały paramilitarne przed wybuchem wojny - 1908 – Związek Walki Czynnej w Lwowie – Kazimierz Sosnkowski - 1910 – Związek Strzelecki – Władysław Sikorski - 1910 – Strzelec – Józef Piłsudski - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Organizacje te utworzyły w 1912 r Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych od 1913 r Normalna Komisja cel koordynacja działań w Galicji 16 sierpień 1914 – Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i posłowie Koła Polskiego w Galicji utworzyli naczelny Komitet Narodowy Polski oddziały zbrojne - po stronie Rosji walczy legion Puławski ( liczy od 800 do 1000 osób ) - po stronie AustroWęgier – Legiony polskie 1914 – 1917 podporządkowane Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, w 1915 liczyły 15 tyś osób - I brygada kadrowa – Piłsudski - II brygada kadrowa – płk. Józef Haller - III brygada kadrowa – płk. Stanisław Szczeptycki - Po stronie Francji – Legion Bajoński 1914 r. 1917 – armia polska we Francji pod dowództwem J. Hallera ( była to słynna błękitna armia, w kwietniu 1919 wracają do Polski ) 3. Kryzys przysięgowy – 2 VIII 1917 – Piłsudski odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu i braterstwa broni z Niemcami. I i III Brygada zostaje internowana, Piłsudski i Sosnkowski zostali osadzeni w twierdzy w Magdeburgu. II Brygada złożyła przysięgę, została przekazana AustroWęgrom jako korpus posiłkowy 4. Powstanie polskiej organizacji wojskowej i jej losy Polska Organizacja Wojskowa – tajna organizacja utworzona na rozkaz J. Piłsudkiego w Królestwie Polskim w 1914 r. - niezależna od jakichkolwiek orientacji ( do 1915 prowadziła działania przeciw Rosji, po kryzysie przysięgowym w 1917 wystąpiła przeciw państwom centralnym ) - w listopadzie 1918 POW uczestniczyła aktywnie w rozbrajaniu okupantów - pierwszym komendantem POW był Tadeusz Żuliński, pod koniec wojny funkcję tę pełnił płk. Edward Rydz Śmiały