Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ

SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ Straty : - ludnościowe ( 78 % straty na frontach, 22 % starty ludności cywilnej ) - po stronie Entanty – 3,5 mln + 750 tyś zmarło z ran - po stronie państw centralnych – 2,5 mln, 751 tyś z ran zmarło, co 8 zmobilizowany zginął, 400 tyś Polaków zginęło - materialne 320 mld $ kosztowała wojna = ruina gospodarcza państw walczących - terytorialne - Niemcy straciły : wszystkie kolonie na rzecz Anglii i Francji, Alzację i Lotaryngię, Wielkopolskę, Śląsk, Pomorze gdańskie, Niemcy zostały całkowicie rozbrojone - Austria straciła : południowy Tyrol, Triest, część krainy Kartyni ( Bośnia i Hercegowina ), Węgry, Czechy, Słowacja, Galicja - Bułgaria utraciła 1/3 powierzchni - Węgry straciły 2/3 przedwojennego terytorium - Turcja zmalała do 1/5 - powstanie nowych państw Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Królestwo SHS ( Jugosławia ), Irlandia, Islandia - rewolucja w Rosji, powstanie pierwszego państwa socjalistycznego - upadek cesarstwa niemieckiego, powstanie Republiki Wajmarskiej - upadek monarchii AustroWęgierskiej - USA- wzrost roli, urosło do mocarstwa - Narodziny faszyzmu - Powstanie Ligi Narodów Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec - demilitaryzacja ( zniszczenie przemysłu zbrojeniowego, zniesienie powszechnej służby wojskowej, ograniczenie armii do 100 tyś, kasacja ciężkiej floty wojennej, okrętów podwodnych i lotnictwa - zwrot Francji terenów Alzacji i Lotaryngii - protektorat zwycięskich mocarstw z Zagłębiu sary - oddanie Belgii okrętów Eupen i Malmedy - znaczne straty terytorialne - przepadek wszystkich kolonii niemieckich na rzecz zwycięskich mocarstw - odszkodowania wojenne w wysokości 140 mln marek w złocie Utworzenie Ligi Narodów - organizacja założona z inicjatywy prezydenta USA Wilsona, miała zapobiegać konfliktom zbrojnym na świecie - nie weszły do niej Niemcy, Rosja, USA - najwyższym organem Ligi była Rada ( czterech stałych członków : W. Brytania, Francja, Włochy, Japonia oraz czterech wybieranych okresowo ) - siedziba Ligi była w Genewie