Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

REWOLUCJA W ROSJI

REWOLUCJA W ROSJI Przyczyny wybuchu - kryzys gospodarczy - kryzys żywnościowy - olbrzymi nacisk podatkowy i pańszczyźniany - absolutne rządy cara - dążenie burżuazji do przejęcia władzy - bardzo szybki wzrost liczebny klasy robotniczej - powstawanie partii robotniczych - chęć przejęcia przez te partie władzy - niepowodzenie na frontach - protest przeciwko wojnie Wybuch rewolucji lutowej - 21 luty ( 6 III u nas ) 1917 strajki w zakładach w Petersburgu - demonstracja uliczna 21-26 luty - bunt oddziałów wojskowych i przejście na ich stronę robotników - rząd carski zostaje aresztowany – car Mikołaj II abdykuje System dwuwładzy w Rosji - Tymczasowy Komitet Dumy utworzony przez przedstawicieli Dumy. Tworzą Rząd Tymczasowy na czele z Jerzym Lwowem. Jest to rząd burżuazyjny, chce nadal prowadzić wojnę u boku Entanty - Powstaje Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Jest to rodzaj rządu utworzony przez robotników, chcą zawrzeć pokój z Niemcami, zaprzestać wojnę Rola Włodzimierza Lenina - przyjazd ze Szwajcarii do Petersburga i jego tezy kwietniowe – 3 IV ( 16 u nas ) - przejąć władzę - zakończyć wojnę - przeprowadzić reformy w duchu socjalistycznym „ cała władza w rękach rad” - przeprowadzić II rewolucję robotniczą