Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Proza poetycka

Proza poetycka

 

• Epika •

 

Typ utworów prozaicznych o kompozycji opartej na prostych motywach fabularnych, w sferze stylu nasyconych środkami właściwymi

mowie poetyckiej.