Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Powszechniki ewolucyjne Parsonsa

Powszechniki ewolucyjne Parsonsa Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo pierwotne, przejściowe i nowoczesne. Oznacza to, że systemy można badać na płaszczyźnie rozwojowej. Parsons stworzył koncepcję powszechników ewolucyjnych (elementy podlegające zmianom, ale takie, które zawsze istnieją): - stratyfikacja - system kulturalnych uzasadnień - organizacja biurokratyczna - system pieniężny i rynkowy - zgeneralizowany i uniwersalny system prawny - stowarzyszenia demokratyczne