Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Powiedzieli i napisali o Józefie Piłsudskim

Powiedzieli i napisali o Józefie Piłsudskim * Fragment pamiętnika Marii Górskiej z roku 1916: 1 grudnia (...) dziś weszły Legiony z brygadierem Szeptyckim na czele. Ludzi na ulicach było pełno, ale entuzjazmu mało, krzyczeli wprawdzie: "Niech żyje polskie wojsko!", "Legiony!", ale głównie "Piłsudski!", jak gdyby on tylko pojęcie ojczyzny w sobie wcielił, a tu nie o niego chodzi, ale o fakt niespodziany, opatrznościowy, że Warszawa widzi wreszcie polskiego żołnierza z białym orłem na czapce, że wita bohaterów młode życie oddających za sprawę narodu. (...) * Fragment odezwy S. Petlury do narodu ukraińskiego z kwietnia 1920 roku: Naród polski w osobie swego Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego, Józefa Piłsudskiego, i w osobie swego Rządu uszanował twe[tzn. Ukrainy - przypis R.G.] prawo do stworzenia niepodległej republiki i uznał twoją niezawisłość państwową. * Jeden z punktów uchwały PPS-u z maja 1926 roku: 2. Prezydentem Rzeczypospolitej winien zostać Marszałek Józef Piłsudski. * Z odezwy BBWR-u ze stycznia 1928 roku: Prace dokonane przez rządy marszałka Piłsudskiego przekonują nas, że weszliśmy na drogę do potęgi państwa i pomyślności jego obywateli. Dlatego uważamy, że współpraca z rządem marszałka Piłsudskiego jest dziś dla każdego obywatela nakazem obowiązku patriotycznego i mądrości stanu. Dlatego pragniemy, by w naszym Sejmie i Senacie znaleźli się ci, których łączy troska o silne państwo i którzy chcą rządowi marszałka Piłsudskiego dać poparcie i pomoc w jego pracach. * Fragment rezolucji Kongresu Obrony Praw i Wolności Ludu, Kraków czerwiec 1930 rok: Polska znajduje się od czterech przeszło lat pod władzą dyktatury faktycznej Józefa Piłsudskiego; wolę dyktatora wykonują zmieniające się rządy; woli dyktatora podlega również prezydent Rzeczypospolitej; (...) Oświadczamy: 1. że walkę o usunięcie dyktatury Józefa Piłsudskiego podjęlismy wszyscy razem i razem ją prowadzimy dalej aż do zwycięstwa; * Fragment przemówienia prezydenta Ignacego Mościckiego na pogrzebie Piłsudskiego: Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek... * Fragment z deklaracji PPR-u "O co walczymy?" z listopada 1943 roku: Sanacja jest polską odmianą faszyzmu. Korzenie jej tkwią w imperialistycznych i dyktatorskich tendencjach piłsudczyzny, która z kolei jest spadkobierczynią najgorszych tradycji Polski szlacheckiej. * Jerzy Łojek o Piłsudskim w swoim "Kalendarzu historycznym": Piłsudski był bezspornie jedną z największych indywidualności w całej historii Polski, a postaci podobnych doń swoją rangą moralną, siłą charakteru i osobowością polityczną można w ciągu całego naszego tysiąclecia naliczyć najwyżej cztery lub pięć.