Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pośrednictwo w zakresie działalności ubezpieczeniowej

Pośrednictwo w zakresie działalności ubezpieczeniowej Zróżnicowanie rynku ubezpieczeń to coraz większy wybór firm i ich produktów ale powoduje to problemy z wyborem, w której firmie wykupić polisę, jakimi kryteriami kierować się dokonując wyboru (np. wiarygodność, dobry produkt) i również bardzo ważne, kto ma nam doradzić dobre - czyli spełniające nasze oczekiwania ubezpieczenie. Można skorzystać z usług agenta, obsługującego jedną firmę ubezpieczeniową i wtedy będziemy znać jedną ofertę, niekoniecznie tą najlepszą dla nas. Znacznie lepiej jest skorzystać z usług i doradztwa brokerów posiadających w swojej ofercie wiele firm, ponieważ wtedy można zorientować się, która firma i jaki produkt jest dla nas optymalny, albowiem oferty produktów ubezpieczeniowych (polis) różnią się znacznie warunkami ubezpieczenia: zakresem ochrony systemem ubezpieczenia, wariantami, zasadami odszkodowań, wyłączeniami, składką. Większość z nas nie zna się na ubezpieczeniach, stąd warto mieć swojego zaufanego doradcę człowieka od ubezpieczeń, który pomoże, doradzi korzystne ubezpieczenia. Zasady pośrednictwa ubezpieczeniowego określa rozdział 3a ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Aby zostać agentem ubezpieczeniowym, należy spełnić następujące warunki: mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nie być prawomocnie karanym za przestępstwa umyślne przeciw mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe; ukończyć zorganizowane przez zakład ubezpieczeń szkolenie zakończone egzaminem; mieć pełną zdolność do czynności prawnych.