Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Polska i Polacy w ocenie Juliusza Słowackiego (na wybranych przykładach).
Ocena w "Kordianie":Utwór rozpoczyna "Przygotowanie", którego akcja rozgrywa się w Karpatach, w chacie Twardowskiego, gdzie w księżycową noc spotykają się moce piekielne (Diabli i Czarownice), aby stworzyć groteskowe poczwary zlepione z podłości, pychy, głupoty, nieudolności, tchórzostwa i słabości. Są to postacie przywódców przyszłego powstania: - Chłopicki (dyktator pierwszego okresu powstania, zwolennik poglądów konserwatywnych) i Skrzynecki (przeciwnik działań militarnych, następca Chłopickiego, przyjmował postawę defensywną) - brak zdolności i umiejętności strategicznych, odwagi, energii, zdecydowania; - Czartoryski (prezes rządu powstańczego i minister spraw zagranicznych rządu powstańczego, dyplomata) - przesadna ostrożność; - Niemcewicz (sympatyk konserwatystów w czasie powstania, pisarz, poeta) - nie powinien wg autora nazywać siebie poetą;- Lelewel (członek Rządu Narodowego, naukowiec) - chwiejność przekonań i nakazywanie podporządkowywania się władzy; - Krukowiecki (ostatni wódz armii powstańczej) - prowadził pertraktacje z dowództwem wojsk rosyjskich, następnie poddał Warszawę armii rosyjskiej, co naraziło go na podejrzenie o zdradę. Negacja i pesymizm wpisane w dramat "Kordian" wynikały ze sprzeciwu Słowackiego wobec Mickiewiczowskiej wizji bohatera, narodu, Boga i świata. Poeta nie chciał wskazywać łatwych rozwiązań, lecz pogłębić wstrząs, jakim dla świadomości narodowej była klęska powstania oraz zmusić czytelnika do refleksji nad miejscem Polski w historii i świecie. Ocena w "Grobie Agamemnona": Poeta zestawia starożytną Grecję z XIX-wieczną Polską. Słowacki porównuje klęskę powstania listopadowego do klęski Greków pod Cheroneą (Cherona to miasto, gdzie w wyniku przegranej bitwy z Macedończykami, Grecja utraciła niepodległość), odmawiając jeddnocześnie Polakom prawa do porównania z bitwą pod Termopilami (Termopile to wąwóz, w którym 300 Spartan zatrzymało całą armię perską). Poetę interesuje również analiza przyczyn, jakie doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej i jej kolejnych rozbiorów. Pada tu bardzo poważne oskarżenie wymierzone w stronę szlachty, które krępuje wszelką myśl narodową i demokratyczną. Polska była papugą narodów, Polacy zaś zapatrzeni w obce wzory i mody, zatracili związek z tradycją, zatracili tożsamość narodową. Efektem tego były rozbiory, bowiem gdy przyszło do próby sił, nikt nie był w stanie oddać życia za ojczyznę, nikt nie chciał narazić swojego majątku w imię jakiejkolwiek idei. Słowacki daje też wskazówki: Polacy, aby być silni, muszą się zjednoczyć, muszą przezwyciężyć rozbicie wewnętrzne i osiągnąć pełną jedność narodową. W swoim postępowani powinni kierować się rozumem i wytrwale dążyć do celu. Tak więc utwór wyraża gorycz poety, który nie chce uznać i usprawiedliwić klęski narodowej, której przyczyny leżą niewątpliwie w postawie jej obywateli.Ocena w "Testamencie moim": W Wierszu tym nie ma dosłownej oceny społeczeństwa polskiego, jednak poeta daje nam pewne wskazówki, jak powinniśmy postępować po jego śmierci. Słowacki rozlicza się tu z całą swoją twórczością przed jej spadkobiercami - czytelnikami. Obok podsumowania życia artystycznego poety, wskazuje nam te wartości, którymi powinny kierować się przyszłe pokolenia. Podkreśla bycie szlachtenym, pełnym patriotyzmu. Zachęca rodaków do odrzucenia rozpaczy i podjęcią walki.