Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityki szczegółowe chodzące w skład systemu polityki społecznej:
Polityki szczegółowe chodzące w skład systemu polityki społecznej: polityka socjalna (zabezpieczenie społeczne), polityka ochrony pracy, polityka zatrudnienia, polityka ochrony zdrowia, polityka mieszkaniowa, polityka oświatowa, polityka kulturalna, polityka ochrony środowiska naturalnego, polityka prewencji i zwalczania patologii społecznej ________________________________________ polityka ludnościowa, polityka rodzinna, polityka wobec młodzieży, polityka wobec ludzi starych.