Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka zatrudnienia
Polityka zatrudnienia jest to czynne oddziaływanie władz publicznych na rynek pracy pod kątem potrzeb gospodarki kraju oraz gromadzenie interesów pracodawców i pracobiorców.