Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Polityka Bolesława Chrobrego i jej ocena.

990-prawdopodobnie Mieszko nadaje synowi, Bolesławowi, ziemię krakowską

992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław ( syn Dobrawy )

996-nowy cesarz Otton III dąży do stworzenia uniwersalistycznej monarchii, złożonej z Włoch, Galii (Burgundia, Dolna Lotaryngia),Germanii i Sclavinii (państwa Polan)

997-śmierć Wojciecha, biskupa praskiego, podczas akcji misyjnej w Prusach

1000-zjazd gnieźnieński, utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie (arcybiskup Gaudenty Radzim -brat św.Wojciecha), biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Utworzone wcześniej biskupstwo w Poznaniu objął biskup Unger; państwo w tym roku -1 mln mieszkańców, 250 tys. km2

1002-śmierć Ottona III, nowym cesarzem zostaje Henryk II, Chrobry popierał Ekharda, konkurenta Henryka II, margrabiego Miśni; jego zamordowanie wywołuje najazd Bolesława, który zajmuje Milsko i Łużyce

1003-zajęcie Czech i Moraw

1004-strata Milska i Łużyc

1005-najazd niemiecki, pokój, na mocy którego Polska pozostawała niezależnym państwem

1007-ponowny zabór Milska i Łużyc, wojna

1013-pokój w Merseburgu - Chrobry utrzymywał zdobycie, musiał jednak złożyć z nich hołd; syn Mieszko II poślubił Rychezę, córkę palatyna reńskiego

1015 i 1017-kolejne wyprawy niemieckie, obrona Niemczycy i grodów w Głogowie, duże straty niemieckie

1018-pokój w Budziszynie, polska zatrzymała Milsko i Łużyce

1018-wojna z Rusią, zdobycie Kijowa, osadzenie na tronie Świętopełka, wbrew Jarosławowi Mądremu, przyłączenie Grodów Czerwieńskich

1025-koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski w Gnieźnie, kilka miesięcy po koronacji-śmierć