Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i istota budżetu państwa
Pojęcie i istota budżetu państwa BUDŻET PAŃSTWA to plan finansowy uchwalony na okres jednego roku kalendarzowego przez Sejm w formie ustawy budżetowej, zawierający ustawowo określone źródła dochodów i rodzaj wydatków państwa, opracowany w terminach i na warunkach określonych w ustawie przez Radę Ministrów i wykonywany pod jej kierunkiem. CECHY BUDŻETU PAŃSTWA 1.budżet państwa jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań (f-cji państwa) 2.gromadzenie środków budżetowych odbywa się z reguły w sposób przymusowy 3.budżet pełni szczególną rolę w państwie 4.procesy gromadzenia i dzielenia dochodów za pomocą budżetu implikują (określają) zasady ustrojowo-konstytucyjne 5.procesy gromadzenia i dzielenia przez państwo dochodów w budżecie zawsze mają charakter nie tylko ekonomiczny ale i społeczny 6.dochody budżetowe powstają na skutek definitywnego (ostatecznego przejęcia przez państwo od różnych podmiotów, są bezzwrotne 7.budżet państwa dotyczy działalności organów i podmiotów państwa w przyszłości, stąd też zawsze jest planem dochodów i wydatków państwa na z góry określony czas 8.budżet jako fundusz musi cechować specjalizacja, polegająca na nadaniu rygorów prawnych wydatkom budżetowym 9.budżet państwa tworzą strumienie dochodów i strumienie wydatków 10.strumieniowy charakter budżetu oznacza z reguły konieczność egzekwowania należnych w danym okresie dochodów, jak również obliguje do wydatkowania środków budżetowych przed upływem okresu budżetowego.