Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Poemat prozą
Poemat prozą

• Liryka •

Utwór o tematyce refleksyjnej lub osobistej, mający zwartą, wyrazistą kompozycję, nie poddany rygorom mowy wierszowanej, często
jednak swobodnie rytmizowany.