Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podział systemu prawa polskiego na gałęzie
Podział systemu prawa polskiego na gałęzie - prawo kostytucyjne: Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli. - prawo administracyjne: Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd. - prawo finansowe: Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki). - prawo karne: Reguluje procedury przy ściganiu i karaniu przestępców. - prawo cywilne: Reguluje stosunki o charakterze majątkowym, śwadczenie usług, leasing itd. - prawo rodzinne: Reguluje szwiązki małżeńskie, stosunki między małżonkami, adopcja. - prawo pracy: Reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem. - prawo międzynarodowe publiczne: Reguluje stosunki między państwami. - prawo międzynarodowe prywatne: Reguluje i roztrzyga kolizje między różnymi systemami prawa ( mieszne małżeństwa - Polak i Niemka).