Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podstawowy zakres decyzji w zakresie dystrybucji

Podstawowy zakres decyzji w zakresie dystrybucji 1. Długość kanałów dystrybucji. 2. Szerokość kanałów dystrybucji. 3. Intensywność przepływu towarów przez kanał. 4. Rodzaj pośredników. 5. Sposób powiązania uczestników kanału. 6. Własność kanałów. 7. Elementy logistyki, np. transportu lub sposobu składowania. Kanały dystrybucji 1. Bezpośrednie i pośrednie. 2. Szerokie i wąskie. 3. Konwencjonalne i zintegrowane pionowo (korporacyjne, kontraktowe i administrowane). Czynniki determinujące wybór krótkiego kanału dystrybucji 1. Większa jednostkowa wartość produktu. 2. Bardzo duże jednorazowe partie zakupu. 3. Mała częstotliwość sprzedaży produktu. 4. Krótki termin przydatności produktu do spożycia. 5. Złożoność produktu i w związku z tym konieczność bliskiego kontaktu z nabywcą. Rodzaje strategii dystrybucji 1) ekskluzywna; 2) selektywna; 3) intensywna. A B C Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja ekskluzywna selektywna intensywna (wyłączna) Samochody Meble Kosmetyki Cadillaca Ethan Allen Revlonu Sprzęt Kosmetyki Zegarki Catepillara Estee Laudera Timexa Cele strategii dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Prestiżowy wizerunek, kontrola nad kanałem, stabilność cen. Dystrybucja selektywna Wizerunek solidnej firmy, określony stopień kontroli kanału, wysoka sprzedaż i zyski. Dystrybucja intensywna Szeroka dostępność, duże rozmiary sprzedaży i duży zysk. Pośrednicy w strategiach dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Mała liczba placówek o prestiżowej reputacji. Dystrybucja selektywna Umiarkowana liczba firm o solidnej reputacji. Dystrybucja intensywna Duża liczba różnych typów firm i placówek. Klienci w strategiach dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Ograniczona liczba zamożnych liderów wyznaczających nowe trendy, gotowych docierać do odległych miejsc sprzedaży. Dystrybucja selektywna Umiarkowana liczba wrażliwych na markę klientów gotowych znosić pewne uciążliwości związane z dojazdem do sklepów. Dystrybucja intensywna Duża liczba klientów ceniących wygodę. Ukierunkowanie marketingu w strategiach dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Sprzedaż osobista, przyjemne warunki zakupu, wysoki standard obsługi. Dystrybucja selektywna Intensywna promocja, wygodne warunki zakupu, wysoki poziom usług. Dystrybucja intensywna Masowa reklama, dogodna lokalizacja, ciągłość zaopatrzenia. Typowe zastosowania strategii dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Prestiżowe samochody, indywidualnie projektowana odzież, biżuteria; złożone produkty inwestycyjne. Dystrybucja selektywna Meble, sprzęt gospodarstwa domowego, komputery itp. Dystrybucja intensywna Żywność, chemia gospodarcza, materiały biurowe.