Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podmioty finansów publicznych
Podmioty finansów publicznych Podmioty czynne to: -władza ustawodawcza i uchwałodawcza (parlament, Sejm, Senat- na szczeblu centralnym, na szczeblu terytorialnym- sejmiki wojewódzkie) -władza wykonawcza- na szczeblu centralnym- Prezydent i Rząd, na szczeblu terytorialnym- zarządy np. gminy z wójtem -władza kontrolna- organem parlamentu jest NIK- organ niezależny od admin. Rządowej, bada zgodność realizacji w obszarze wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów fin. publ. z tym co określono w prawie; na szczeblu terytorialnym- Regionalne Izby Obrachunkowe- organy admin. rządowej podlegające Ministrowi Spraw Wew. -Aparat Skarbowy- podlega Ministrowi Finansów, pobór podatków -Izby Skarbowe -Urzędy skarbowe -wykonawcze formy organizacyjno-prawne podmiotów działających w sektorze fin. publ. na niższych szczeblach: jedn. budż., zakłady budż., śr. specjalne, fundusze celowe Do podmiotów biernych zaliczamy: -przedsięb. -gosp. dom. -instytucje finansowe – to też przedsięb. tylko posiadające swoją specyfikę, która polega na tym, że głównym składnikiem ich aktywów są instrumenty finansowe a głównym przedmiotem działalności jest handel tymi instrumentami. http://www.ogrodnik64.eu/