Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

POLITYKA WEWNĘTRZNA

POLITYKA WEWNĘTRZNA POLITYKA ZAGRANICZNA B. ŚMIAŁEGO - w europejskim sporze o inwestyturę, znalazł się w obozie gregoriańskim - prowadził politykę antycesarską. Popierał buntujących się przeciw cesarzowi Sasów, nie płacił trybutu ze Śląska Czechom, popierał jako kandydatów do tronu na Węgrzech władców nieprzychylnych Niemcom - kilkakrotnie wyprawił się na Ruś Kijowską, popierając dążenia do władzy księcia Izjasława. Przy okazji utwierdził władzę polską nad Grodami Czerwieńskimi. Przywiózł liczne łupy. STOSUNKI ZAGR. ŁOKIETKA Z północnego wschodu najeżdżają na Mazowsze Litwini i Jaćwingowie, by zatwierdzić pokój Łokietek żeni syna Kazimierza z litewską księżniczką Aldoną. Z Węgrami utrzymują się stosunki przyjacielskie, Łokietek wydał za mąż córkę Elżbietę za króla Węgier Karola Roberta z dynastii andegwenów Prowadzi wojnę z Krzyżakami 1329-1332, ponieważ ci podstępnie zajęli Pomorze Gdańskie i najechali na Kujawy. W 1331 odbyła się wielka bitwa pod Płowcami STOSUNKI Z SĄSIADAMI K. WIELKIEGO Z Węgrami i Litwą poprawne ( patrz inna ściąga) Z Czechami - pretensje Jana Luksemburskiego do korony polskiej schedy po Wacławie. Za 20 tyś kup groszy praskich odkupił tytuł w 1335 r w Wyszechradzie, co zostało potwierdzone w 1339 Z Krzyżakami toczyły się procesy 1335 Wyszychrad i 1339 w Warszawie, W 1343 podpisano wieczysty pokój w Kaliszu i na jego mocy Krzyżacy zwracali Kujawy i ziemię dobrzyńską, zatrzymywali ziemię chełmińską i Pomorze Gdańskie Z Rusią w 1340 - 1349 w czasie wypraw wojennych Kazimierz opanował Ruś Czerwoną POLITYKA ZAGRANICZNA B. CHROBREGO Z Prusami - nieudana próba chrystianizacji Z Czechami ciągłe wojny po śmierci Dobrawy Z Rusią w 1018 wyprawa Bolesława na Ruś i przyłączył Grody Czerwieńskie Z Niemcami - toczyły się wojny 1002 - 1018 POLITYKA WEW. K WIELKIEGO Kazimierz Wielki w swojej polityce wewnętrznej doprowadził do wzmocnienia i skonsolidowania państwa. Doprowadził do zmiany nazwy na Koronę Królestwa Polskiego, fakt ten oznaczał, że kraj był własnością ludzi, nie władcy. Przeprowadził nowy podział administracyjny na ziemie co ułatwiło rządzenie państwem. Ustalił nowe urzędy takie jak wojewoda, kasztelan, starosta którzy rządzili na skalę lokalną, oraz na skalę centralną Podskarbim, kanclerzem, marszałek. Zreformował system podatkowy co spowodowało stały dopływ gotówki do skarbu państwa. Zwiększył obronność kraju poprzez wybudowanie 66 zamków i obwarowanie 22 miast Zreformował górnictwo, a dochody z niego przeznaczył na pensje dla profesorów AK. Utworzył AK dzięki czemu Polską posiadała wykształconych prawników i naukowców. Uporządkował przepisy handlowe ( prawo składu, przymus drogowy ) czyniąc handel opłacalny dla kupców i państwa ZIEMIE ZJEDNOCZONE PRZEZ ziemia łęczycko sieradzka, Kujawy, Mazowsze, ziemia sandomierska, ziemia lubuska, ziemia krakowska, Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Gdańskie i częściowo Zachodnie, Miśnia, Misko, Łużyce, Czechy Morawy, prawdopodobnie Słowacja, Grody Czerwieńskie Testosteron - https://www.sorontar.pl - Testosteron