Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

POLITYKA NIEMIEC HITLEROWSKICH PRZED II WOJNĄ SWIATOWĄ

POLITYKA NIEMIEC HITLEROWSKICH PRZED II WOJNĄ SWIATOWĄ Adolf Hitler, kiedy siedział w więzieniu po nieudanej próbie objęcia władzy siłą, napisał książkę pt. „Mein Kampf” (Moja walka). Przedstawiał w niej cele partii narodowosocjalistycznej. Opierając się na wypowiedziach różnych ludzi z dziedzin nauki, przedstawiał różne teorie, np.: o istnieniu „nadludzi”, którzy muszą mieć władzę nad „podludźmi”. Uważał on także, jako przewodniczący NSDAP, że : - Należy zerwać i zniszczyć układ wersalski, gdyż ogranicza on wolność narodu niemieckiego. - Niemcy mają za małe terytorium i brakuje im „przestrzeni życiowej”. - Naród niemiecki powinien panować nad wszystkimi innymi narodami świata. - Żydzi i Cyganie powinni być wymordowani, jako rasa bezużytecznych „podludzi”. W 1932r, w Niemczech rozgorzały walki polityczne. NSDAP głosząc swoją propagandę wśród narodu, wygłaszając różne przemówienia mordowała i zabijała przeciwników. Służyło do tego „SS” które w okrutny sposób mordowało i zabijało. Na ulicach miast wybuchły zamieszki, w których walczyły SS przeciwko Czerwonym Związku Bojowników Frontowych. Kiedy na świecie, a także w Niemczech panował wielki kryzys gospodarczy Hitler to wykorzystał. Niezadowolonym robotnikom obiecał, że poprawi niemiecką gospodarkę i zwiększy ich stopę życiową. W tym samym czasie wielkim przemysłowcom obiecał, że rozprawi się ze strajkującymi robotnikami w zamian za głosy. W tym samym okresie odbyły się wybory prezydenckie , w których jednak Hitler nie wygrał, zajął drugie miejsce. Prezydentem został Paul von Hindenburg. Gdy partia narodowosocjalistyczna zdobyła większość miejsc w Reichstagu, prezydent mianował przywódcę NSDAP kanclerzem Niemiec (1933r). Do kwietnia tego roku partia nazistów objęła władzę absolutną w Niemczech i zaczęła działać : zaczęto palić książki z niewłaściwą dla nich treścią, podpalono Reichstag i oskarżono o to komunistów, rozwiązano wszystkie inne partie polityczne i przejęto ich majątek. W 1934r, po śmierci prezydenta Hindenburga, Hitler oficjalnie ogłosił się wodzem III Rzeszy – führerem, a co się z tym wiąże – dyktatorem. Hitler działał nadal. Utworzył tajną policję - Gestapo i organizację Hitler-Jugend, stworzył obozy koncentracyjne, odbyła się „noc długich noży”, podczas której zginęła większość przeciwników partii nazistowskiej, wydane zostały ustawy norymberskie, które wyłączyły Żydów z ochrony prawnej, wprowadzono obowiązkową służbę wojskową i stworzono Wehrmacht, aż w końcu Niemcy wystąpiły przeciwko postanowieniom traktatu wersalskiego i wycofują się z Ligi Narodów. Hitler zaczął przygotowywać się solidnie do wojny. W 1936r podpisał pakt antykominternowski wraz z Japonią i Włochami. Następnie została ponownie zmilitaryzowana zachodnia część Niemiec – Nadrenia. W 1938r führer spotkał się z kanclerzem Austrii Kurtem von Schuschinngiem i przedstawił mu swoje żądania. Jednak kanclerz Austrii złożył rezygnację, a jego następcą został nazista Arthur von Seyss-Inquart, który zaakceptował Anschluss (zjednoczenie Niemiec i Austrii), które formalnie ogłoszono 13 marca 1938r. Tego samego roku armia III Rzeszy wkroczyła do Austrii. Żadne z państw zachodnich nie sprzeciwiło się temu. 29 września 1938r podpisano układ w Monachium, którym Hitler, Mussolini, Daladier i Chamberlain zadecydowali, że państwo Czechosłowackie będzie należało do Niemiec. W marcu 1939r wojska Niemieckie zajęły Czechosłowację. W międzyczasie – w listopadzie 1938r niemiecki minister spraw zagranicznych – Joachim von Ribbentrop zażądał od Polski przyłączenia Gdańska do III Rzeszy i poprowadzenia eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej z Niemiec do Prus Wschodnich. Polska odmówiła. 28 kwietnia 1939r Niemcy wypowiedziały jednostronnie zawarty z Polską w 1934r układ o niestosowaniu przemocy. 19 sierpnia 1939r Niemcy i ZSRR podpisały układ handlowy, a 23 sierpnia podpiasny został pakt o nieagresji zwany Ribbentrop-Mołotow, a także tajny dodatek do niego, który ustalał przebieg granicy Niemcy-ZSRR po „czwartym rozbiorze” Polski. O świcie 1 września 1939r III Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę, co rozpoczęło II wojnę światową.