Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Oświecenie >

Oświecenie - epoka polemiki z sarmatyzmem

Oświecenie - epoka polemiki z sarmatyzmem.


W oświeceniu rozwija się nurt krytyczny wobec konserwatywnej postawy szlachty, która zagraża integralności Rzeczypospolitej; pojawia się on w wielu utworach tego okresu

Krytyka odbywa się poprzez pokazanie szkodliwych skutków sarmatyzmu, zachowania, obyczajowości złych Sarmatów, wszelkich ich wad, zwykle poprzez wyolbrzymienie i wyśmianie

U Niemcewicza widzimy inne podejście: skonfrontowanie postawy Sarmaty- konserwatysty z postępowym szlachcicem z kręgu patriotycznego, ich zachowań, obyczajowości i szkieletu moralnego