Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Średniowiecze >

Omów rodzaje religijności w średniowieczu...
Omów rodzaje religijności w średniowieczu ("Legenda o św. Aleksym", "Pieśń o Rolandzie", "Bogurodzica")


Poza wspólną cechą wszystkich tych utworów - uznawania Boga za jedynego i jednocześnie wszechwładnego nad światem - pojawiają się różnice, polegające na różnych sposobach wyrażania wiary w życiu bohaterów tych utworów: św. Aleksy pokazuje ideę życia jako ascety, zgodnie z augustynizmem, czyli całkowitego poświęcenia ciała (życie jak żebrak, wędrowanie po świecie, życie w biedzie) dla rozwoju ducha; wszystko po to, aby nie dopuścić do zagnieżdżenia się szatana w ciele; jest to postawa bierna; Roland jest ideałem rycerza, który na pierwszym miejscu w życiu stawia oczywiście Boga, ale w życiu kieruje się wieloma pozytywnymi ideałami, takimi jak religijność, cnoty (dobro, zdrowa moralność), co stawia go zawsze w czołówce ludzi dobrych; tę postawę możemy określić jako aktywną Bogurodzica jest modlitwą (patrz punkt 3), więc trudno mówić tu o rodzaju religijności, ale możemy zauważyć kilka ważnych spraw: rozpoczyna się pochwalną apostrofą do Marki Boskiej, a potem pojawia się prośba o wysłuchanie modlitwy, która prosi dalej o takie rzeczy jak pobożne życie i życie wieczne; ogólnie rzecz biorąc, jest kilka średniowiecznych postaw religijnych, ale wszystkie uznają teocentryzm;