Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW PUBLICZNYCH Finanse publiczne - finanse państwa oraz samorządów terytorialnych stanowiących związki publiczno-prawne. Dla tego sektora charakterystyczne są przychody transferowe, które obejmują: - podatki, opłaty, grzywny, - wpłaty z zysku przedsiębiorstw oraz dywidendy, - wpłaty z zysku Banku Centralnego, - pożyczki państwowe lokowane w bankach oraz na rynku kapitałowym w formie obligacji państwowych i bonów skarbowych. Sektor publiczny korzysta z pożyczek bankowych, które mają charakter kredytowy. Wydatki sektora publicznego mają po części charakter rynkowy i transferowy. Sektor publiczny spłacając raty pożyczek zaciągniętych w bankach komercyjnych ponosi wydatki kredytowe.