Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ODDZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ ZA POMOCĄ DOCHODÓW I WYDATKÓW PUBLICZNYCH A FUNKCJE POLITYKI EKONOMICZNEJ
ODDZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ ZA POMOCĄ DOCHODÓW I WYDATKÓW PUBLICZNYCH A FUNKCJE POLITYKI EKONOMICZNEJ Funkcje polityki budżetowej Dochody publiczne Wydatki publiczne Alokacyjna -pożyczki publiczne (ograniczają pożyczki prywatne) -polityka podatkowa ü1 cła protekcyjne ü2 instrumenty podatkowe promujące i hamujące rozwój określonych przedsięwzięćü3 (ulgi, zwolnienia z VAT) -wydatki inwestycyjne -wydatki na działalność służb, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania infrastruktury ekonomicznej Redystrybucyjna -podatek bezpośredni od dochodów osobistych -pieniężne transfery socjalne -bezpłatne lub częściowo odpłatne zaspokajanie usług społecznych -kształtowanie wyjściowych warunków rynkowego podziału dochodów (wydatki na szkolenie) Stabilizacyjna -operacje pożyczkowe ·1 wywołujące efekt deflacyjny (gdy pożyczka absorbuje nadmiar siły nabywczej ludności) ·2 wywołujące efekt inflacyjny (gdy finansują wydatki publiczne) -operacje podatkowe: ·1 „automatyczne stabilizatory” wynikające z charakteru podatku dochodowego ·2 zmiana stawek podatkowych ·3 ulgi i zwolnienia stymulujące inwestycje lub eksport -wydatki na wynagrodzenia w sektorze publicznym -świadczenia socjalne -wydatki na roboty publiczne -wydatki zbrojeniowe