Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Notariat - organizacja, czynności notarialne
Notariat - organizacja, czynności notarialne Notariat jest instytucją, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Do zakresu czynności notariatu należy przed wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. Niektóre umowy np. sprzedaż nieruchomości, wymagają ważności aktu notarialnego. Zadaniem notariatu jest sporządzenie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowanie dokumentów (np. testamenty) na przechowanie, sporządzanie projektów aktów. Notariusza przy sporządzaniu aktów notarialnych obowiązuje zasada bezstronności, jak i tego, że sporządzony przez niego akt jest zgodny z prawem i jest prawidłowy.