Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Na czym polegają uwarunkowania pol.-gosp. ustrojowo-sys. wew, zew
Na czym polegają uwarunkowania pol.-gosp. ustrojowo-sys. wew, zew.? Uwarunkowania zew. wynikają z sytuacji międzynarodowej, oraz możliwości eksportowych i importowych gosp.. Gosp. funkcjonuje w określonym otoczeniu. Nie jest bowiem wyizolowana. Zew. uwarunkowania wynikają z położenia geograficznego. Determinują sytuacje geopolityczną, ekonomiczną, strategiczną kraju. Określają możliwości współpracy z innymi krajami. Przynależność danego kraju tzn. przynależności do ugrupowań takich jak: militarne, gosp. pol.. Wynikają z tego liczne zobowiązania. W uwarunkowaniach zewnętrznych odgrywa także koniunktura gospod. na rynku światowym. Gdy koniunktura jest dobra to ułatwia zwiększanie eksportu i w związku z powyższym wpływy dewizowe. Gdy stagnacja powstają utrudnienia. Czynnik ten cechuje się dużą zmiennością. Rola uwarunkowań zewnętrznych wzrasta . Wew. uwarunkowania stanowią jaki jest stan zasobów określających możliwości ekon. Stan demograficzny, materialny (majątek trwały nagromadzony przez dziesiątki lat), oraz stan środowiska naturalnego, a także stan zasobów naturalnych. Im więcej zasobów tym lepiej. Jednakże nadmiar zasobów naturalnych może spowodować zjawiska niepożądane. Wystąpić mogą deformacje. Przykładem tu będą kraje arabskie (ropa naftowa), w Polsce (bogactwo węgla). Spowodowało to rozwój przemysłu wydobywczego nad innymi przemysłami. Ograniczenie wydobycia spowodowało problem strukturalny. Stosunek społeczeństwa do władzy, ma również ogromny wpływ na wew. uwarunkowania. Cele stojące przed Pol. gospod.. Państwo realizuje różne cele: ustrojowo sys. społ, ekologiczne, militarne, pol., ekon. (wiążą się z pomnażaniem bogactwa ) mogą się różnić w zależności od ustroju. W ustroju kapitalistycznym pol. gospod. musi się przyczyniać do tworzenia warunków umożliwiających rozwój przedsiębiorstw prywatnych, ale także musi zajmować się przełamywaniem ograniczeń koniunkturalnych i zapewnienie stałego wzrostu gosp. Wzrostu PKB na jednego mieszkańca. Wzrost powinien być szybki. W krajach Unii Europejskiej ok. 2,5%. W Polsce powinien być on znacznie większy, aby był odczuwalny przez społeczeństwo. Do tej pory wzrost w naszym kraju wynosił ok. 4%. Zapewnienie wzrostu gosp. nie jest sprawą prostą. W krótkim okresie powstają sprzeczności, pomiędzy inwestowaniem, a konsumpcją. Jeśli chcemy więcej inwestować musimy zrezygnować z większej konsumpcji i odwrotnie. Następnym celem zajmującym wysoką pozycję w Pol. Gosp. wielu krajów jest dążenie do umacniania zdolności konkurencyjnej gosp.. Realizują to nie tylko poszczególne kraje, ale również inne organizacje takie jak Unia Europejska. Realizacja takich celów oznacza realizację również niższych celów, a będzie to wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. Podejmowane są także cele w stylu przekształceń w strukturze gosp.. Chodzi tu o preferowanie pewnych wybranych dziedzin rozwoju czy działalności gosp. Głownie chodzi o branże które są nośnikami postępu naukowo – technicznego. W gosp. przechodzących z gosp. realnego socjalizmu do gosp. rynkowej przywiązuje się do struktury własności. Umacnianie demokratycznego ustroju. Utrzymywanie równowagi gosp. Dla Polski przykładem tu będzie Plan Balcerowicza sprawa priorytetowa u progu lat dziewięćdziesiątych (pol. makroekonomiczna ). Pol. makroekonomiczna musi być zgodna z pol. mikroekonomiczną np. (gosp. mieszkaniowa)