Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMI !
NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMI ! Przykład 1 Analiza finansowa w jednostce wyodrębniła: -przychody ze sprzedaży produktów 50.000,00 - przychody ze sprzedaży usług 20.000,00 - koszty bezpośrednie 44.000,00 - koszty wydziałowe stałe 6.000,00 - koszty wydziałowe zmienne 4.000,00 - koszty zarządu 10.000,00 - koszty sprzedaży 2.000,00 1) Ustalić wynik finansowy na sprzedaży w oparciu o rachunek kosztów pełnych 2) Ustalić w oparciu o rachunek kosztów zmiennych marżę brutto Koszty pełne Koszty zmienne Przychody ze sprzedaży 70.000,00 Koszty 66.000,00 Wynik finansowy 4.000,00 Przychody ze sprzedaży 70.000,00 Koszty zmienne 48.000,00 Marża brutto 22.000,00 Koszty stałe 18.000,00 Wynik finansowy 4.000,00 Przykład 2 Jednostka gospodarcza wytworzyła 10.000 szt wyrobów gotowych. W okresie tym sprzedała 9.000szt Wyrobów po 196 jed. Pien. . Jednostkowe koszty produkcji były następujące: - materiały bezpośrednie 85,00 - płace bezpośrednie 20,00 - poz. Koszty zmienne 21,00 - stałe koszty prod. 18,00 - koszty ogólne i sprzedaży wynosiły 240.000,00 Ustalić wynik finansowy na sprzedaży Koszty pełne Koszty zmienne Przychody ze sprzedaży 1.764.000,00 Koszt wytw. Sprzed. Wyr. 1.296.000,00 Koszty stałe okresu 240.000,00 Wynik finansowy 228.000,00 Przychody ze sprzedaży 1.764.000,00 Koszt wytw. 1.134.000,00 Marża brutto 630.000,00 Koszty stałe 420.000,00 Wynik finansowy 210.000,00 K-t wytw. 10000*144= 1.440.000,00 Zapas 1000*144= 144.000,00 1.296.000,00 k-t wytw. 10000*126= 1.260.000,00 zapas 1000*126= 126.000,00 1.134,000,00 Przykład 3 Dane jak wyżej Jednostka gospodarcza na poczatek okresu sprawozdawczego posiada zapas 1.000 szt wyprodukowała 10.000,00 szt a sprzedała 11.000,00 szt Przychody ze sprzedaży 2.156.000,00 Koszt produkcji 1.440.000,00 Zapasy 144.000,00 Koszty stałe okresu 240.000,00 Wynik 332.000,00 Przychody ze sprzedaży 2.156.000,00 Koszty zmienne 1.260.000,00 Zapas 126.000,00 Marża brutto 770.000,00 Koszty stałe 420.000,00 Wynik 350.000,00