Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej
Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej I. SYSTEM PRODUKCYJNY. System produkcyjny który wybrałyśmy funkcjonuje w firmie Magnetii Marelli Poland S.A. z siedzibą główną w Poznaniu. Firma ta jest znanym producentem części do samochodów marki FIAT. Przedsiębiorstwo posiada swój oddział w Sosnowcu. Postaramy się przedstawić ten system produkcyjny. II. WEKTOR WEJŚCIA. 1. Techniczne środki produkcji. Firma dysponuje terenem o powierzchni 1,75ha. Na powierzchni tej znajduje się sześć budynków: - biurowiec o powierzchni 200 m2 - hala produkcyjna nr.1 o powierzchni 350 m2 - hala produkcyjna nr.2 o powierzchni 250 m2 - magazyn półproduktów i materiałów o powierzchni 600 m2 - magazyn wyrobów gotowych o powierzchni 750 m2 - budynek warsztatów mechanicznych wraz z garażami o powierzchni 600 m2. Wyposażenie w halach produkcyjnych w, których mieszczą się działy: przygotowania, produkcji, montażu, kontroli jakości, elektroniki, nadruku oraz pakowania stanowią następujące urządzenia i narzędzia: * wózki ręczne (szt. 3) * wózek widłowy (szt. 1), * skręcarki automatyczne(szt. 20), * lutownice (szt. 30), * urządzenia do zarabiania przewodów (szt. 4), * mierniki cyfrowe Metex MX-48 (szt. 10), * oscyloskopy Goldstar CX100 (szt. 4), * urządzenia do nadruków (szt. 2) Na wyposażeniu biurowca znajdują się komputery klasy Pentium III (szt.5), kserokopiarki (szt. 2), oraz inny drobny sprzęt biurowy. Budynek warsztatów wyposażony jest w: wózek widłowy (szt. 2), maszynę do zdejmowania opon (szt. 1), smarownicę pneumatyczną (szt.1), spawarki elektryczne i gazowe (szt.2), oraz drobny sprzęt potrzebny do napraw i przeglądów. Obydwa magazyny posiadają elektryczne wózki widłowe (szt. 2), oraz komputery klasy Pentium III (szt. 2). Ponadto firma dysponuje samochodami dostawczymi marki FIAT Ducato (szt.5) oraz samochodem marki FIAT Ulysse (szt. 1). 2. Przedmioty pracy. Przedmiotem pracy będą podzespoły z których produkowane są części do samochodów czyli układy elektroniczne, przewody, obudowy, śruby, itp. 3. Czynniki energetyczne. Zakład korzysta z takich czynników energetycznych jak: - woda - wykorzystywana jest do celów sanitarnych, - energia elektryczna - wykorzystywana jest w celu zasilania narzędzi i urządzeń potrzebnych w procesie produkcji, do oświetlenia hal produkcyjnych, biura, magazynów, warsztatu, - paliwa płynne takie jak etylina oraz olej napędowy używa się do napędzania środków transportu w postaci samochodów dostawczych, gaz ziemny stosowany jest do ogrzewania hal produkcyjnych, - wykorzystywane są również gazy techniczne, oraz sprężone powietrze w warsztatach mechanicznych, - energię cieplną zakład pozyskuje z miejskiej ciepłowni. 4. Personel. W oddziale znajdującym się w Sosnowcu jest zatrudnionych ogółem 70 osób. Z czego na produkcji 51 osób, w biurze 7 osób, w dziale transportowym 8 osób, w obsłudze magazynów 4 osoby. Kwalifikacje osób pracujących w dziale produkcyjnym przedstawiają się następująco: - 3 osoby o wykształceniu zawodowym w tym 1 osoba z uprawnieniami na wózek widłowy, - 31 osób z wykształceniem minimum zawodowym o kierunku elektrycznym, - 5 osób z wykształceniem minimum średnim o kierunku technik elektronik, - 12 osób z wykształceniem minimum średnim o kierunku elektrycznym, elektronicznym. 5. Informacje. Roczne nakłady inwestycyjne na rozwój firmy wynoszą ok. 40 % rocznego zysku firmy. Przed końcem każdego roku ustalane są proporcje nakładów inwestycyjnych. Firma w 20000 roku przeznaczyła z ogólnej kwoty 40% rocznego zysku: - 20% - reklama (radio, telewizja, prasa), - 30% - promocje, - 15% - badanie rynku, - 20% - wdrożenia nowych modeli aparatów, - 15% - rozbudowa i remonty parku maszynowego. Na podstawie obserwacji rynku oraz asortymentu oferowanego przez konkurencyjne firmy określiliśmy wielkość produkcji oraz jakość oferowanych przez nas części samochodowych. Zostały wyróżnione trzy główne idee (typy) produktów: * Typ 1 - części plastikowe (klamki, wloty powietrza, deska rozdzielcza) * Typ 2 - części metalowe (części metalowe karoserii itp.) * Typ 3 - podzespoły elektroniczne (liczniki, przekaźniki, wyłączniki, itp.) 6. Kapitał. III. PROCES PRZETWARZANIA. 1. Badanie i rozwój. Produkcja polega głównie na montażu elementów samochodowych z podzespołów, których wykonanie zlecono innym producentom. Z producentami tymi są zawierane umowy, dotyczące określonej ilości i jakości podzespołów, które są przez nich wykonywane, a których firma Magnetii Marelli Poland S.A. jest odbiorcą. Umowy te zobowiązują dostawców do wykonywania podzespołów zaprojektowanych przez odpowiednią komórkę w Poznaniu. Proponowany jest również rodzaj technologii użytej do osiągnięcia zamierzonego celu. Badanie rynku polega na ciągłym monitorowaniu sprzedaży danych elementów, poprzez zbieranie informacji od dealerów i hurtowników. Informacje te mówią, czy dana część jest konkurencyjna w stosunku do swoich odpowiedników oferowanych przez inne firmy. Przedsiębiorstwo posiada 94 autoryzowane serwisy na terenie całego kraju z których zbierane są dane na temat jakości i ewentualnych wad ukrytych poszczególnych wyrobów. To właśnie analiza tych danych pozwala na usuwanie najczęściej pojawiających się usterek w kolejnych partiach części. Na podstawie tych danych można określić jakość podzespołów dostarczanych przez danego producenta w porównaniu z takimi samymi podzespołami dostarczanymi przez innych dostawców. 2. Proces wytwarzania. Produkcja opiera się na montażu gotowych podzespołów wykonywanych przez naszych dostawców. Jedna z firm dostarcza gotowe obudowy bez nadruków firmowych, kolejna części elektroniczne, a jeszcze inna okablowanie i opakowania. We własnym zakresie wykonywane są nadruki na poszczególnych elementach obudowy. Elementy te są następnie sortowane w dziale przygotowania produkcji i trafiają do działu montażu gdzie są montowane i opuszczają go jako gotowe produkty. Produkt taki następnie kierowany jest do działu kontroli wstępnej gdzie wychwytywane są ewentualne usterki tak mechaniczne jak i elektroniczne. Sprawne części wędrują do działu kontroli jakości, a wadliwe z usterkami elektronicznymi do działu elektroniki, z uszkodzeniami mechanicznymi wracają do działu montażu. Po pozytywnym przejściu kontroli jakości wyroby są odpowiednio znakowane (zakładanie plomb, umieszczanie świadectwa homologacji, dołączanie instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej), następnie wędrują do działu pakowania, skąd produkt wędruje do magazynu wyrobów gotowych. Fazy technologiczne w obrębie danego systemu produkcyjnego. LP Faza produkcyjna Procesy technologiczne 1 Zakup podzespołów Zakup ten dokonywany jest u dostawców zagranicznych. Gotowe podzespoły są przesyłane przez producenta do centrali w Poznaniu. 2 Zakup podzespołów elektronicznych Podobnie sytuacja przedstawia się z komponentami elektronicznymi. Również przesyłane są do centrali w Poznaniu. 3 Transport Z centrali komponenty odbierane są poprzez poszczególne montownie własnym transportem 4 Wstępne przygotowanie produkcji Dostarczone komponenty są przygotowywane do produkcji, czyli wyładowywane, rozpakowywane, sortowane 5 Produkcja Tak przygotowane podzespoły trafiają do produkcji, gdzie według schematów oraz instrukcji są montowane w całość 6 Kontrola wstępna Następnie części trafiają do działu kontroli wstępnej, której celem jest pobieżne sprawdzenie pod kątem działania oraz oględziny wzrokowe jeżeli nie wykazano cech negatywnych części kierowane są do kontroli jakości. Jeżeli natomiast stwierdzono jakieś usterki są one kierowane do działu napraw 7 Naprawa ewentualnych usterek Tutaj usuwane są usterki, które zostały wychwycone w działach kontroli wstępnej i kontroli jakości. Po usunięci wad części wracają do działu kontroli jakości 8 Kontrola jakości Dokładne sprawdzenie części pod kątem działania. Jeżeli stwierdzi się jakąś wadę takie części kierowane są do działu elektroniki gdzie następuje usunięcie wady 9 Pakowanie Tutaj części są odpowiednio znakowane, pakowane w opakowania pojedyncze, a następnie w zbiorcze. Wyroby gotowe trafiają do magazynu, gdzie czekają na odbiór. 3. Dystrybucja. Strategia dystrybucji opiera się na rozbudowanej sieci autoryzowanych dealerów na terenie całego kraju. Odbiorcami części są fabryki samochodów, hurtownie części zamiennych. IV. WEKTOR WYJŚCIA. 1. Końcowy produkt. Produktem końcowym w tym wypadku są części z których w odpowiednich zakładach montowane są samochody. 2. Szkodliwe odpady. Zakład poza śmieciami i ściekami, które są odprowadzane kanalizacją miejską nie wytwarza żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. 3. Braki produkcyjne. Najczęściej występującymi brakami podczas procesu produkcji są mechanicznie uszkodzone obudowy, płyty główne wraz z elektroniką, oraz okablowanie. Braki takie jak, płyty główne wraz z elektroniką są wykorzystywane w charakterze części zamiennych, obudowy z okablowaniem zaś sprzedawane są innej firmie zajmującej się ponownym przerobem tworzyw sztucznych. 4. Informacje o wyrobie. Charakterystyka techniczna przedstawiona zostanie na przykładzie akumulatora typu 6SC45. Należy zaznaczyć, że każda część przeszła odpowiednie testy i posiada odrębne świadectwo homologacji zgodne z polskimi normami PN. Akumulator jest umieszczony z prawej strony silnika w specjalnej wnęce. Stosowany od 1975 roku akumulator typ 6SC45 ma obudowę zewnętrzną przezroczystą. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA AKUMULATORA Wielkość badana Dane liczbowe Napięcie nominalne Pojemność nominalna (przy wyładowaniu przez 20h) Długość Szerokość Wysokość Ciężar z elektrolitem 12V 45Ah 206mm 147mm 188mm 14.1kG V. ZARZĄDZANIE. 1. Planowanie i organizowanie. Decyzje związane z planowaniem, zarządzaniem i organizowaniem podejmowane są w głównej siedzibie firmy w Poznaniu. W ostatnich latach daje się zaobserwować duży rozwój rynku samochodowego w Polsce. Jest to duży rynek zbytu dla takich firm jak Magnetii Marelli Poland S.A. i firma ta będzie chciała być na nim obecna. W planach średniookresowych firmy planowane jest zautomatyzowanie linii montujących części. W planach długookresowych planuje się stopniowe uniezależnianie się od zagranicznych dostawców poszczególnych podzespołów, poprzez uruchamianie własnych wytwórni niektórych elementów, dzięki czemu możliwe byłoby ograniczanie kosztów wytwarzania części. W planach firmy jest także utrzymanie obecnych oraz pozyskanie nowych odbiorców zagranicznych (głównie ze wschodu), którzy skłonni byliby nabyć produkty firmy. W oddziale sosnowieckim decyzje podejmuje się tylko odnośnie ustalonej wcześniej produkcji. 2. Motywowanie. Motywowanie w tym zakładzie produkcyjnym to głównie premie pieniężne przyznawane za efektywną pracę (wypracowanie norm, odpowiednia jakość wyrobów). Dodatkową motywacją jest wprowadzony niedawno system, akordowy który daje większe możliwości zarobku pracownikom i tym samym zwiększa efektywność. VI. ZADANIA MARKETINGU. Badania marketingowe opierają się głównie na analizie sprzedaży. Od dealerów otrzymywane są szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży części w danym miesiącu. Na podstawie ich analizy można stwierdzić które części cieszą się największą popularnością wśród producentów. Pozwala to określić czy produkcję danej części należy zwiększyć, utrzymywać na danym poziomie, czy też może zmniejszyć bądź zaniechać, jeżeli nie cieszy się popularnością. Firma opiera się głównie na informacjach pochodzących z w/w miejsc, jak również analizowane są dane napływające z autoryzowanych serwisów. Na ich podstawie stwierdza się które są najbardziej wadliwe, czyli które należy wycofywać z produkcji, bądź eliminować w nich dane wady. Sprzężenia zwrotne. Jakość produkowanych wyrobów w dużym stopniu zależy od nowoczesności techniki jaką zostały one wytworzone. Dlatego firma Magnetii Marelli Poland S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klientów stara się w miarę swoich możliwości stosować nowinki techniczne pojawiające się na rynku w swoich wyrobach. Ewentualnie, jeżeli realizacja danego podzespołu zostaje zlecone innej firmie, to Magnetii Marelli Poland S.A. określa wykonanie tego podzespołu w danej technologii. Firma stara się zapewnić jak najwyższą jakość wyrobów w tym celu będzie zastosowana m.in. technologia druku powierzchniowego SMD, która pozwoli zminimalizować wymiary przy jednoczesnym polepszeniu parametrów. Istotnym czynnikiem występującym w tym systemie produkcyjnym jest zadowolenie klienta z zaoferowanego produktu. Jeden zadowolony klient jest w stanie przekonać innych (znajomych, kolegów, rodzinę). Tenże sam nabywca rozczarowany produktem może zniechęcić potencjalnych chętnych do zakupu produktu. Wiadomości pojawiające się na wektorze wyjścia pokazują rzeczywisty koszt wytworzenia danego wyrobu. Znając wartość tego kosztu można stwierdzić, czy koszt ten jest wyższy czy niższy od zaplanowanego. Pozwala to na ewentualne korekty dokonywane w przeszłości w taki sposób by wielkości rzeczywista i zaplanowana były jak najbardziej zbliżone. Aby ustalić pozycję strategiczną przedsiębiorstwa w jego sektorze gospodarczym i na jego rynku przeprowadzimy analizę SWOT. Wyniki tej metody służą do wyboru określonej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym do zaproponowania zasadniczej zmiany już realizowanej strategii rozwoju. Określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa na podstawie jego analizy wewnętrznej: a) Silne strony firmy - infrastruktura informatyczna - pozwala ona na szybką rejestrację zlecenia - firma dysponuje najwyższej klasy sprzętem technicznym i elektronicznym - wykwalifikowana grupa pracowników b) Słabe strony firmy - zbyt niskie środki finansowe na zatrudnienie większej ilości specjalistów - zbyt wysokie ceny w porównaniu z innymi firmami konkurencyjnymi - zbyt niskie środki finansowania na reklamę firmy c) Szanse / sposobności firmy - na terenie Śląska nie drugiej firmy produkującej części do FIATA - wymagania klientów żądających wyspecjalizowanych usług, których nie zapewni inne przedsiębiorstwo d) Zagrożenia - umacnia się konkurencja za strony firm takich jak ER.SI – Poland. W przypadku przedsiębiorstwa Magnetii Marelli Poland S.A możliwa jest strategia agresywna. Dlatego też przedsiębiorstwo powinno podjąć następujące działania: - wzmocnić pozycję na rynku - wychwytywać nadarzające się okazje - przejmować przedsiębiorstwa o tym samym komplementarnym profilu - koncentrować zasoby na konkurencyjnych produktach, działalnościach - doskonalić swoje produkty.