Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Misterium
Misterium

 

• Dramat •

 

Utwór o charkterze religijnym, tematycznie związany przede wszystkim z Nowym Testamentem. Charakterystyczna dla misterium

była obecność tzw. intermediów, czyli scen komicznych, przede wzystkim o charakterze groteskowo-satyrycznym, wplatanych w roli

przerywników między sceny przedstawiające zasadniczy tok zdarzeń ( Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z

Wilkowiecka).