Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Metody interwencji na rynku rolnym
Metody interwencji na rynku rolnym interwencja może dotyczyć: ochrony przed konkurencja zewnętrzną . Cła które maja doprowadzić do konkurencji rodzimych towarów. Cła zaporowe których wysokość uniemożliwia pojawienie się innych towarów na rynku. Opłaty wyrównawcze mają za zadanie relatywnie niskiej ceny towaru importowanego do relatywnie wyższej ceny towarów krajowych. Regulacje ilościowe przewozu ( kontygenty ) ustalające ile towarów można wwieść lub wywieźć z danego kraju Dotacje dla eksportu konsekwencją tych instrumentów dla gospodarki jest możliwość utrzymania określonych gałęzi w układzie konkurencji. Działania na rynku wewnętrznym ( Instrumenty interwencji na rynku wewnętrznym ): Ceny gwarantowane wyższe niż na rynku Kwoty wielkości produkcji ( ograniczyć nadprodukcję na rynku krajowym ) Tworzenie zapasów buforowych są dwie przesłanki pozytywne : nierównomierność podaży na rynku nieprzewidywalność zbiorów w danym roku , kataklizmy Kredyty dla rolnictwa preferencyjne na zakup ziarna , maszyn, zakup ziemi Subwencje do produktów, środków produkcji i konsumpcji Przeciwdziałanie odpływowi ludności ze wsi poprzez zachęty w ustawie o podatkach.