Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

LUDNOŚĆ ŚWIATA I PROBLEMY OSADNICZE

LUDNOŚĆ ŚWIATA I PROBLEMY OSADNICZE. EKUMENA – TO OBSZAR, KTÓRY ZAJMUJE CZŁOWIEK POD OSADNICTWO I WYKORZYSTYWANE ZIEMI. SUBEKUMENA – CZASOWO WYKORZYSYWANE PRZEZ CZŁOWIEKA OBSZARY. ANEKUMENA – W OGÓLE NIE WYKORZYSTYWANE (DNA MORSKIE, WNĘTRZA PUSTYŃ LODOWYCH) 1- 10.000 LAT TEMU >9 MLN. LUDZI; 2- OK. ROKU 0 >120 MLN.; (CHINY>60 MLN; RZYM>1 MLN); 3- OK. 1.000 R. >350 MLN. (POLSKA>1,6 MLN.); 4- OK.1820 ROKU >1 MLD.; 5- OK.1927 R. >2 MLD.; 6- TERAZ >6,1 MLD. (W 1999 R.>6 MLD.). WG FAO (ŚWIATOWA ORG. DS. WYŻYWIENIA I ROLNICTWA) 1CZŁOWIEK/ROK>0,4 HA, WIĘC NA 1MLD. LUDZI/ROK>0,4 MLD. HA. NA ŚWIECIE MAMY 1,6 MLD HA ZIEMI, KRÓRA MOŻE WYŻYWIĆ 4 MLD. LUDZI, TAK WIĘC 2 MLD. LUDZI NA ŚWIECIE GŁODUJE. 3,5 HA MOŻNA PRZEZNACZYĆ POD ROLNICTWO. TAKA ILOŚĆ ZIEMI JEST W STANIE WYŻYWIĆ 9 MLD LUDZI. DATĄ GLOBALNEGO KATAKLIZMU JEST OK. 2015 ROKU. PRZYROST LUDZI NA ŚWIECIE JEST GŁÓWNIE W KRAJACH 3-ŚWIATA. MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO ZASOBÓW ZIEMI, I PROBLEMY Z WODĄ. NALEŻY OGRANICZYĆ PRZYROST NATURALNY POPRZEZ WZROST ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZEŃSTW. PRZY WZROŚCIE WYST. OBNIŻENIE ILOŚCI DZIECI (W.BRYTANIA, OSTATNIO POLSKA). KRAJE TAKIE UZUPEŁNIAJĄ NIEDOBORY W LUDZIACH POPRZEZ EMIGRACJĘ. LUDZIE MŁODZI MUSZĄ PRACOWAĆ DLA LUDZI STARSZYCH. 20 % LUDZI NA ŚWIECIE PRACUJE NA SIEBIE (WYKSZTAŁCENI), A 80 % NIE JEST POTRZEBNYCH. NAST. AUTOMATYKA I MECHANIZACJA PRACY (MASZYNY, KOMPUT.). WYMIERAJĄ ZAWODY (SPRZĄTACZKA, BAGAŻOWY). PKB W $/OS. (DOCHÓD NARODOWY BRUTTO NA OS.) NAJNIŻSZY-80 USD-MOZAMBIK; NAJWYŻSZY-30.000 USD-SZWAJCARIA. 1- 80-600 – 57%- CHINY, ETIOPIA, WIETNAM, SUDAN, KAMBODŻA; 2- 610-2400 – 13%- POLSKA, MEKSYK, TURCJA, EGIPT, DOMINIKANA; 3- 2450-5400 – 8%- RPA, IRAN, GRECJA, BRAZYLIA, CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY; 4- 6000-30.000 –16%- HISZPANIA, WŁOCHY, KUWEJT, AUSTRIA, NIEMCY, W.BRYTANIA, USA, NORWEGIA. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE – BADZO ZALUDNIONE MIEJSCA-AZJA POŁ. I WSCH.; EUROPA; WSCH. WYBRZEŻE USA I KANADY. (SINGAPUR- 10.000 OS./KM2). 1- CHINY -1,5 MLD.; 2- INDIE -1 MLD.; 3- USA -250 MLN.; 4- INDONEZJA -200 MLN.; 5- BRAZYLIA -160 MLN.; 6- ROSJA -150 MLN. PRZYROST NATURALNY – TO RÓŻNICA MIĘDZY STOPĄ URODZEŃ (RODNOŚCIĄ) A STOPĄ ZGONÓW (UMIERALNOŚCIĄ) WYRAŻANY W PROMILACH (W STOSUNKU DO 1.000 OS.) a- 1 FAZA -DUŻA UMIERALNOŚĆ DZIECI; b- 2 FAZA -ŻYCIE ULEGA WYDŁUŻENIU, ZMNIEJSZA SIĘ UMIERALNOŚĆ; c- 3 FAZA -WZROST POZIOMU DOCHODU, MNIEJ DZIECI, POGOŃ ZA PIENIĄDZEM; d- 4 FAZA -KRAJE WYSOKO ROZWINIĘTE, OBA CZYNNIKI SPADAJĄ. ANALFABETYZM – MIERZYMY WSKAŹNIKAMI ALFABETYZACJI CZYLI STOSUNKIEM OSÓB UMIEJĄCYCH PISAĆ I CZYTAĆ DO OGÓŁU LUDNOŚCI. ANALFABETYZM WTÓRNY – LUDZIE CORAZ MNIEJ CZYTAJĄ. UWSTECZNIAJĄ SIĘ PODST. CZYNNOŚCI (PISANIE) POPRZEZ KORZYSTANIE Z KOMP. SZUM INFORMACYJNY- LUDZIE NIE ROZUMIEJĄ CO SIĘ DO NICH MÓWI W DZIENNIKACH TELEWIZYJNYCH. NIE ROZUMIEJĄ SŁÓW. SPOŁECZEŃSTWO TAKIE JEST ŁATWO MANIPULOWANE PODCZAS WYBORÓW. WYZNANIA CHRZEŚCIJANIE -30% LUDNOŚCI; INNE WYNANIA -30% LUDNOŚCI; NIEWIERZĄCY -30% LUDNOŚCI. CHRZEŚCIJANIE -33% (PRAWOSŁAWNI, RZYMSCY KATOLICY, PROTESTANCI, ANGLIKANIE); MUZUŁMANIE -17% (SUNNICI, SZYICI); HINDUSI -13,4%; BUDDYŚCI -5,7%; ŻYDZI -0,3%; SIKHOWIE -0,3%.