Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kredyt lombardowy i hipoteczny
Kredyt lombardowy i hipoteczny Kredyt lombardowy - jest kredytem krótkoterminowym, którego cecha jest posiadanie przez bank podmiotu zastawu. Bank posiada prawo jego sprzedaży w przypadku niespłacenia kredytu. W celu zmniejszenia ryzyka kredyt lombardowy jest udzielany w kwotach niższych od aktualnych wartości zastawu. Podmiotem zastawu najczęściej są papiery wartościowe, metale szlachetne i towary. Z uwagi na trudności techniczne przechowywania towarów, kredyt lombardowy udzielany jest pod zastaw specjalnych papierów wartościowych zwanych warrantami. Potwierdzają one tytuł własności składowanego towaru. W wielu centrach handlowych funkcjonują specjalne magazyny posiadające upoważnienia wydania papierów wartościowych. Kredyt hipoteczny - ma charakter długoterminowy, którego zabezpieczeniem są nieruchomości. Zapis hipoteczny (hipoteka) powstaje przez wpis do księgi wieczystej nieruchomości prowadzonej przez Sądy Rejonowe. Wyróżniamy trzy rodzaje hipoteki: - zwykła (umowna) - kaucyjna (przy kredytach o nieustalonej wielkości) - przymusowa (bank zabezpiecza się w przypadku niespłacenia kredytu).