Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kontrola wykonania budżetu
Kontrola wykonania budżetu Budżet kontroluje Parlament a bieżącą kontrolę sprawuje Komisja Fin. Pub. Po pół roku Minister Finansów do 10.09.składa sprawozdanie z pół roku wykonania budżetu Komisji Fin. Publ. Za drugie półrocze sprawozdanie rozpatruje już Parlament. NIK (najwyższa Izba Kontroli)- kontroluje dodatkowo Kontrola budżetu prowadzona jest też Ministrów i wszystkich dysponentów. Gdy budżet jest niewłaściwie realizowany to mamy naruszenie dyscypliny budżetowej, której przyczyny to: -zaniechanie ustalenia należności lub ich zmniejszenia -przekroczenie wydatków -przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian -naruszenie zasad budżetowych -ukrywanie faktu naruszenia dyscypliny budżetowej W przypadku przekroczenia dyscypliny budżetowej zawiadamiany jest Rzecznik Fin. Pub. On przedstawia naruszenia Komisji Orzekającej w sprawach dyscypliny budżetowej. Od ich decyzji istnieje możliwość odwołania do Komisji Orzekającej w sprawach dyscypliny budżetowej. Kary za naruszenie dyscypliny budżetowej -upomnienie -nagana -kara pieniężna, która może wynosić nawet do 3 wynagrodzeń -zakaz pełnienia f-cji kierowniczych w sferach fin. publ. do 5 lat.