Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Konsumpcja

Konsumpcja. Oznacza proces zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja równocześnie stanowi czynniki określające produkcję. Jest jednym z kreatorów postępu technicznego. Tworzy nowy popyt na dobra i usługi. Odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu cyklu koniunkturalnego. Do polityki społecznej należy też postrzeganie takich nawyków konsumenckich i ich realizacji, które prowadzić mogą do uzależnień gospodarstw domowych od instrumentów rynkowych w stopniu zagrażającym postawę bytu. Chodzi tu głównie o zbyt, łatwość zaciągania drogich kredytów i wzbudzanie potrzeb przekraczających możliwości ekonomiczne przeciętnego gospodarstwa domowego.