Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Konsekwencje zjednoczenia Niemiec dla Europy i dla Polski. Zagrożenia i korzyści.
Konsekwencje zjednoczenia Niemiec dla Europy i dla Polski. Zagrożenia i korzyści. Zjednoczenie Niemiec oznaczało utworzenie wielkiego mocarstwa europejskiego, liczącego 80 mln ludzi. Państwo to jednocząc się przesunęło się swoim punktem ciężkości do środka Europy i wynikają z tego inne możliwości oddziaływania na scenę międzynarodową. Zjednoczone Niemcy są trzecim największym mocarstwem ekonomicznym na świecie po Stanach Zjednoczonych i Japonii. Roczna wartość Niemiec produktu globalnego wynosi ponad 2 tys. mld dolarów. Wartość eksportu Niemiec to ponad ½ mld. Dolarów. Niemcy wytwarzają ¼ całego produktu globalnego Europy. Są jednym z największych posiadaczy rezerw walutowych. Zdobyły dogodną możliwość oddziaływania na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, na rynek rosyjski i dalej na świat. Obok Stanów Zjednoczonych uczestniczą w różnych programach pomocy dla krajów Trzeciego Świata. Stosunki polsko-niemieckie są obciążone asymetrią wynikającą z nierówności Niemiec i Polski; - różny potencjał, - różna rola w stosunkach międzynarodowych w Europie i na świecie, - różny poziom technologiczny, - różna jakość- zarządzania i organizacji, - konkurencyjność- , - innowacyjność- , - potencjał kapitałowy. Obecna Polska jest na pierwszym miejscu w obrotach towarowych do Niemiec z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Udział Polski w globalnym eksporcie Niemiec wynosi 2,3% a w globalnym imporcie Niemiec 1,9%. Niemcy są dla nas partnerem numer jeden. 51% eksportu do Unii Europejskiej kierujemy do Niemiec. Z Niemiec do Polski przypływa 39% ogólnego importu z obszaru Unii Europejskiej. Deficyt w obrotach handlu zagranicznego z Niemcami na koniec 2000 roku wyniósł 2 mld marek zachodnioniemieckich. Niemcy przesuwając swe granice ku Wschodowi przesunęły również swoje priorytety. Wykazują chęć obecności gospodarczej i politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraj ten jest dla nas pierwszym zagranicznym inwestorem. Niemieckie inwestycje to dla nas około 8 mld dolarów (banki, wielkie supermarkety, inwestycje produkcyjne np. opel, volkswagen).zauważa się też przejawy nowej aktywności: - powstają na szeroką skalę mieszane przedsiębiorstwa (ponad 9 tys.) są one na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw, - tworzą się euroregiony- na pograniczu Polski i Niemiec są 4 euroregiony: Nysa (Polska + Czechy + Niemcy), Szprewa, Wjedrina, Pomerania (okolice Szczecina). Bardzo aktywnie działają fundacje niemieckie na obszarze Polski https://perfektsport.pl/produkty/nike/joggery/