Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kiedy politykę pieniężną można określić jako ekspansywną i restrykcyjną. Kiedy jest zalecana pol. ekspansywna
Kiedy politykę pieniężną można określić jako ekspansywną i restrykcyjną. Kiedy jest zalecana pol. ekspansywna? Pol. ekspansywna polega na zwiększeniu ilości pieniądza przez Bank Centralny np. przez skup obligacji czy zwiększeniu podaży kredytów. Pol. restrykcyjna to ogół decyzji Banku Centralnego prowadzących do zmniejszenia ilości pieniądza znajdującego się w gosp.. Pol. ekspansywna jest zalecana, gdy rząd chce w krótkim okresie zwiększyć popyt, a w długim okresie zwiększyć także podaż. Jest to także bodziec dla inwestycji. Przez stosowanie pol. ekspansywnej można zwiększyć produkcje i zatrudnienie. Zalecane jest stosowanie tej pol. w trakcie trwania bezrobocia i kryzysu. Jeśli gosp. znajduje się na normalnym poziomie to w skutek wzrostu popytu wzrośnie produkcja w gosp., ale nastąpi także wzrost cen.