Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kasowa obsługa budżetu
Kasowa obsługa budżetu 1.blokowanie środków budżetowych– Rada Ministrów może blokować środki budżetowe w przypadku -zagrożenia planu stanu -sytuacji nadzwyczajnych- blokuje się wydatki jednego rodzaju aby je móc przeznaczyć na inne Może być dokonywane przez Ministrów i wojewodów w odniesieniu do podległych im jednostek, w przypadku nadużyć. 2.przenoszenie wydatków - przenoszenie między działam, częściami. Uprawnienia ma Rada Ministrów np. wydatki na przemysł, rolnictwo, szkolnictwo i ochronę zdrowia -między rozdziałami-w ramach danej części mogą przenosić Ministrowie i wojewodowie -między paragrafami- dysponenci pierwszego stopnia