Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy
Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy . Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III zwyciężając pod Wiedniem nie musiał płacić Turcji corocznego haraczu .Wojny zostały zakończone w 1699 roku pokojem w Karłowicach a Rzeczpospolita odzyskała Podole i część Ukrainy. Jednak wojny XVII wieku przyniosły ogromne spustoszenie Rzeczpospolitej. Spalenie osad wiejskich, niszczenie plonów, ucieczki ludności wiejskiej przed nieprzyjacielem stały się przyczyną rozbicia struktur społeczno-gospodarczego. W miastach coraz częściej występowało zjawisko przyjmowania poddaństwa przez ludzi wcześniej wolnych, lecz pozbawionych środków do życia takich jak ; kmieci ,mieszkańcy zrujnowanych miasteczek i pozbawionych majątku szlachta. Najpewniejszym sposobem wyjścia z kryzysu dla miasta stał się powrót do uprawy roli. Proces ten nazwany agraryzacja miast polegał na rozroście funkcji rolniczych kosztem przemysłowych. Najszybszą możliwość odbudowy miały duże miasta takie jak Warszawa , ponieważ były tam siedziby szlacheckie i magnackie, którzy organizowali handel i rzemiosło o znaczących dochodach. Wysiłek militarny i niedobory finansowe skłoniły władców do emisji niepełnowartościowej monety co było przyczyna chaosu gospodarczego i ruiny rzemieślników oraz kupców .