Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Współczesność >

Jakie treści utworów dotyczących drugiej wojny światowej wywarły na Tobie największe wrażenie? Dlaczego?

Jakie treści utworów dotyczących drugiej wojny światowej wywarły na Tobie największe wrażenie? Dlaczego?


- "Medaliony" Zofii Nałkowskiej, relacja z pracy w Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich, opowiadania bliskie reportażowi, przybierające formę zeznań świadków, bliskie literaturze faktu. Zawierają dowody zachwianego ładu moralnego, oskarżenie i przestroga przed wojną, opis techniki ludobójstwa, mechanizmów mordowania i degeneracji człowieka, "Profesor Spanner", "Dno", "Przy torze kolejowym", "Człowiek jest mocny", "Dorośli i dzieci w Oświęcimiu".

- "Inny świat" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego, cechy literatury faktu i literatury pięknej, każdy rozdział ukazuje inny aspekt obozowego świata, lecz wszystkie są podporządkowane wydobywaniu z pojedynczych wydarzeń wiedzy o człowieku, autor ukazuje przykłady najgorszego zdziczenia i upodlenia, ale również i heroiczne poszukiwanie wolności, godności, miłości i przyjaźni. Autor broni wartości niepodważalnych, wolności, godności, tylko walka o ich zachowanie nadaje sens życiu, walka o zachowanie człowieczeństwa.

- opowiadania Tadeusza Borowskiego, autor skupia się wyłącznie na zjawiskach zewnętrznych, obserwuje ludzkie zachowanie, gesty, odruchy, wrażenie obiektywizmu, surowej prawdy, ukazane są krótkie scenki i obrazy, które szybko się zmieniają, kontrast elementów świata przedstawionego, krytyka rozwoju cywilizacji opartej na ucisku i pracy innych, utopii moralnej, leżącej u podstaw cywilizacji.