Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jak Konstytucja definiuje dochody Gminy (jak je określa)
Jak Konstytucja definiuje dochody Gminy (jak je określa) Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa Do = Dw + So = Dc