Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Romantyzm >

Jacek Soplica - nowy typ bohatera
Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w "Panu Tadeuszu" - Jacek Soplica - jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości poznajemy go jako "zawadiackiego paliwodę", którego gorąca miłość, porywczość temperamentu i doznana krzywda doprowadziła do zbrodni do zabicia stolnika rozpoczyna się w duszy Jacka przełom moralny, który wypali w nim ogniem cierpień przywary szlacheckie i osobiste i wykuje zeń rycerza walki o wolność narodu nie będzie to już ten typ polityka, który publicznie wygłasza hasła patriotyczne i postępowe, a w życiu osobistym kieruje się egoizmem klasowym jak Horeszko, ani samotny bojownik w rodzaju Konrada Wallenroda. Jacek Soplica działa wśród mas szlachty zaściankowej i chłopstwa: • pobudza ich patriotyzm • organizuje powstanie Jest to działacz polityczny zespalający w sobie patriotyzm ze szczerym demokratyzmem znała ten typ działacza Polska od czasów Kościuszkowskich, dopiero jednak z Jackiem Soplicą wkroczył on do poezji. Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym ? I tak i nie. Najlepiej określić go jako nietypowego bohatera romantycznego. Część życiorysu Jacka Soplicy pasuje do schematu bohatera romantycznego: I etap: młodość bohatera odbiega od typowego układu - Spolica jest zawadiaką, hula, bierze udział w sejmikach - zupełnie nie pasuje do portretu uduchowionego, samotnego, wrażliwego poety. Lecz miłość Jacka do Ewy Horeszkówny jest nieszczęśliwa. Uczucie nie może zrealizować się w małżeństwie - zostaje zerwane ręką ojca panny. W życiu Jacka Soplicy dokonuje się metamorfoza po zabójstwie Horeszki (nie po odmowie Horeszków ręki Ewy) Spolica przemienia się w ks. Robaka (przeistoczenie zaznaczone zmianą imienia) Jako ks. Robak, bohater nosi wiele cech romantycznych. Teraz jest : • samotny • waleczny • tajemniczy • jest bojownikiem o sprawy kraju • działa w ukryciu Lecz nie działa jednostkowo, nie bierze całej idei wyzwolenia na siebie, przeciwnie jego działalność jest racjonalna, jest jednym z wielu emisarjuszy, przygotowuje powstanie na Litwie. Poza tym nietypowa dla bohatera romantycznego jest: • skromność ks. Robaka • nie ma tu cienia wywyższenia się ponad tłumy, przeciwnie jest głęboka pokora (imię Robak) • szczera pokuta