Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Instrumenty polityki pieniężnej
Instrumenty polityki pieniężnej możemy je podzielić na 3 grupy: Instrumenty oddziaływujące na płynność bankową tj. podaż kredytów i ich koszt zaliczamy do nich : stopa dyskontowa jest to stopa procentowa po której bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym operacje otwartego rynku polegające na kupowaniu lub sprzedawaniu przez Bank centralny publicznych papierów wartościowych rezerwy obowiązkowe określane jako procent depozytów płatnych na każde żądanie które to środki bank komercyjny musi odprowadzić na nie oprocentowane konto w Banku centralnym. instrumenty administracyjne kontroli banku centralnego nad działalnością kredytową systemu bankowego i racjonowaniem kredytów selektywna polityka kredytowa