Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Immunitety poselskie i senatorskie
Immunitety poselskie i senatorskie Immunitet jest to uwolnienie od obciążeń. W Polsce immunitet przysługuje posłom i senatorom i oznacza niemożność pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub innej za działania wynikające z wykonywania mandatu. Wyłączenie odpowiedzialności trwa także po wygaśnięciu mandatu, chyba że popełniony czyn naruszał dobra osobiste innych osób. Istotą immunitetu jest stworzenie przedstawicielowi warunków nieskrępowanej działalności i zapewnienie w ten sposób właściwej pracy parlamentu. Poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem w przypadku za zgodą sejmu i gdy poseł został złapany na gorącym uczynku.